BAKAN ALBAYRAK'TAN '2019' YILI 'BÜTÇE' SUNUMU

Albayrak, Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda 2019 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi sunumunu yaptı.

EKONOMİ 23.10.2018, 19:02 02.05.2019, 16:48
BAKAN ALBAYRAK'TAN '2019' YILI 'BÜTÇE' SUNUMU

HAZİNE ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda 2019 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ve 2017 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanun Tasarısı ile ilgili sunum yaptı.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, 2019 Yılı Bütçe Kanun Tasarısının görüşmelerinin başladığı Meclis Plan ve Bütçe Komisyonunda sunum yaptı. Bakan Albayrak, sunumunun Küresel EkonomiTürkiye Ekonomisi, 2017 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesabı,  2018 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Gerçekleşmeleri, 2019 Yılı Merkezi Yönetim Bütçesi, Kamu Finansmanı ve Gelir Politikaları ve Uygulamaları başlıklarından oluştuğunu söyledi.

'2019 YILI BÜTÇE ÖDENEKLERİ 2018 YILINA GÖRE YÜZDE 26 ARTMAKTADIR'

Berat Albayrak, 2019 yılı merkezi yönetim bütçesine ilişkin şu bilgileri verdi:

"2019 yılı bütçesi, AK Parti hükümetleri tarafından hazırlanan 17’nci bütçedir. Çok partili dönemde arka arkaya 17 defa bütçe hazırlama görevini bizlere veren milletimize şükranlarımızı arz ediyoruz. 2019 yılı bütçemizi, konuşmamın önceki bölümlerinde sizlerle paylaştığım, Yeni Ekonomi Programı kapsamında açıklanan ekonomik, mali ve sosyal hedeflerle uyumlu olacak şekilde hazırladık. 2019 yılı Bütçe ödenekleri 2018 yılına göre yüzde 26 artmaktadır. Bu artış yaklaşık 198 milyar TL’ye tekabül etmekte olup, 197 milyar TL’lik kısmı diğer bir deyişle yüzde 99’u aşağıda açıklanan başlıca 4 bütçe harcama kalemindeki artışa denk düşmektedir."

'BÜTÇE, ORTAYA KONULAN DENGELENME SÜRECİNİN EN TEMEL DESTEKLEYİCİSİ'

Bakan Albayrak, Yeni Ekonomi Programı'nda ortaya konulan dengelenme sürecinin en temel destekleyicisi olacağını kaydederek şu şekilde konuştu:

"2019 yılı bütçesi, Yeni Ekonomi Programı'nda ortaya konulan dengelenme sürecinin en temel destekleyicisi olacaktır. Maliye politikası, para politikasıyla eşgüdümlü olarak, enflasyon başta olmak üzere cari açık ve büyümeye ilişkin hedeflerle uyumlu olarak yürütülecektir. Bütçe giderlerine baktığınızda göreceğiniz 2019 yılı bütçesinin temel özelliği tasarruf bütçesi olduğudur. Tüm gider kalemlerinden kesintiler yaptık. Özellikle altyapı yatırımlarımız doygunluk noktasına ulaştığı için öncelikli tasarruf alanımız burası oldu. Tasarrufları yatırım kalemlerinde gerçekleştirirken, memurumuzun, işçimizin, emeklimizin, devlet çalışanlarımızın haklarını koruduk. Bununla beraber, geçmiş yılların biraz altında alımlar öngördük. Biraz önce de bütçedeki artış kalemlerini detaylıca anlattım. Yine 2019 yılı bütçesi detaylı olarak incelendiğinde görülecektir ki, ihracata, teknoloji üretimine ve turizme yönelik ayrılan kaynaklarda temel olarak kesinti uygulanmamıştır. Yeni Ekonomi Programı'nda da ilan ettiğimiz gibi, 2019 yılı bütçesinden başlayarak 3 yıllık dönemde kaynaklarımızı öncelikli olarak ihracatı artıracak, teknolojik ürün üretimi sağlayacak, cari açığı azaltacak yatırımlara kanalize edeceğiz. Bu kapsamda daha önce ilan ettiğimiz bütçe disiplini ve sıkı maliye politikası yaklaşımımız bütçemize tam anlamıyla yansıtılmıştır. Gelir tarafında ise genel olarak vergi oranlarında değil vergi gelirlerinde artış öngörüyoruz. Gelir tarafında tek seferlik gelir artırıcı tedbir öngörmedik. Dönem içerisinde meydana gelebilecek tek seferlik uygulamalar, bütçemizi pozitif olarak etkileyecektir. Bütçemizin en önemli özelliği sermaye giderlerinde sağlayacağı ortalama yüzde 20’lik düşüş ile arzu ettiğimiz ekonomik dengelenme sürecine büyük katkı sağlayacak olmasıdır. Tıpkı tek seferlik gelir öngörmediğimiz gibi, tek seferlik, gelir karşılığı olmayan harcamalara da bütçemizde yer vermedik."

'2019 YILINDA DA BÜTÇEMİZDEN EN BÜYÜK PAYI EĞİTİME AYIRIYORUZ'

Bakan Albayrak, bütçede en büyük payın eğitime verildiğini vurgulayarak şöyle devam etti:

"Günümüzde, nitelikli insan gücünün bilimsel ve teknolojik gelişmişliğin ön şartı eğitimdir. AK Parti hükümetleri olarak daha önceki yıllarda olduğu gibi 2019 yılında da bütçemizden en büyük payı eğitime ayırıyoruz. Eğitime ayırdığımız kaynağı 2019 yılında 161 milyar TL’ye çıkarıyoruz. Böylelikle bütçe giderlerinin yaklaşık yüzde 17’sini tek başına eğitime ayırıyoruz. Başka bir ifadeyle, 2018 yılında vergi gelirlerinin yüzde 21’ini eğitime harcayacağız. Sağlık alanında yaptığımız reformlarla vatandaşlarımıza sunduğumuz sağlık hizmetinin kalitesini artırıyor ve her bir vatandaşımız için ulaşılabilir kılıyoruz. Bu kapsamda ruhen ve bedenen sağlıklı nesillerin yetişmesi için sağlık alanındaki harcamalarımızı artırdık. Bu amaçla 2019 yılında bütçemizden sağlığa yaklaşık 157 milyar TL kaynak ayırdık."

'ÖZEL SEKTÖRÜN YATIRIMLARINI DESTEKLEYECEK YATIRIMLARA ÖNEM VERİYORUZ'

Yatırımlara ve sosyal yardımlara ayrılan bütçe miktarını belirten Bakan Albayrak şu ifadeleri kullandı:

"2019 yılında özel sektörün yenilikçi ve üretken yatırımlarını destekleyecek yatırımlara önem veriyoruz. 2019 yılında bütçeden yatırımlar için 65,1 milyar TL kaynak ayırıyoruz. Yerel yönetimlerimizi destekliyoruz. Hükümetlerimiz döneminde yerel yönetimlere daha fazla önem verdik. Kamu hizmetlerinin sunumunda yerel yönetimlere daha çok görev ve sorumluluk vererek merkezden yürütülen birçok hizmetin mahallinde daha etkin ve verimli sunulmasını sağladık. Yerel yönetimlere verdiğimiz bu önem doğrultusunda iktidarımız döneminde yerel yönetimlere bütçeden ayrılan kaynak miktarı da artırılmıştır. Bu kapsamda büyükşehir ve diğer belediyelerimiz ile il özel idarelerimize ayırdığımız kaynağı yüzde 28,4 artırarak 93,6 milyar TL seviyesine ulaştırıyoruz. Hükümetlerimiz döneminde, ekonomik büyüme sayesinde elde ettiğimiz refah artışından ülkemizin her sosyal kesiminin pay almasını sağladık. Sosyal yardımlar alanında reform olarak nitelendirebileceğimiz birçok yeni uygulamayı hayata geçirdik, sosyal yardım programlarını çeşitlendirdik. Bu kapsamda 2019 yılı bütçemizde sosyal harcamalar için ayırdığımız kaynak miktarını 62,1 milyar TL’ye çıkardık. Bu tutar 2019 yılı bütçesinin yüzde 6,5’ine denk gelmektedir. Oysa 2002 yılında bu oran yüzde 1,3 ve ayırdığımız kaynak ise sadece 1,6 milyar TL’dir. 2019 yılında bütçemizden yatırım ödenekleri dahil tarıma ayırdığımız kaynak toplamı 26,5 milyar TL’dir. 2019 yılında da özel sektör aracılığıyla büyüme stratejimizi sürdürüyoruz. Bu kapsamda reel kesim destekleri için bütçemizden 32,8 milyar TL kaynak ayırıyoruz."

2019 GELİR POLİTİKALARI

Bakan Albayrak, 2019 yılı gelir politikasına ilişkin ise şunları söyledi:

"Gelir politikalarımızı 2019 yılında gerekli mali alanın temini suretiyle makroekonomik dengelenme sürecinin desteklenmesi; 2020 ve 2021 döneminde ise kamu harcamaları için ihtiyaç duyulan finansmanın sağlanması, sosyo-ekonomik kalkınma ve adaletin daha da güçlendirilmesi, ekonominin uluslararası düzeyde rekabet gücünün artırılması ve yurt içi tasarruflara katkı sağlanması hedefleri doğrultusuna yürüteceğiz. Ekonomide temel hedefimiz ihracat odaklı ve teknoloji tabanlı bir üretim modeline geçerek; katma değerli üretime, nitelikli istihdama ve ihracata dayalı bir büyüme modeli oluşturmaktır. Son bir yıl içinde ekonomimizin maruz kaldığı iç ve dış tehditlere karşı güçlü tedbirler alınmış, dış politikada yapıcı adımlar atılmıştır. Şartların normalleşmeye başlamasıyla birlikte önümüzdeki beş yıl ekonomik hedeflerin başarılması için önemli bir fırsat penceresi sunmaktadır. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin sağladığı hızlı ve etkin karar alma mekanizması ve ekonominin daha koordineli yönetilmesi bu dönemin en önemli avantajları olacaktır. Yeni Ekonomi Programımız; krizlere karşı dayanıklı ekonomimiz, düşük kamu ve hane halkı borcumuz, mali disiplin politikamız, dinamik ve girişimci özel sektörümüz, dünya pazarlarına açık ihracatçı yapımız ve güçlü beşeri sermayemiz üzerine inşa edilmiştir. Önümüzde dönemde AK Parti hükümetleri olarak kararlılıkla uyguladığımız mali disiplin politikamızdan asla taviz vermeyeceğiz. Mali disiplin, dengelenme sürecinin en temel destekleyicisi olacaktır. Yapılacak tasarrufların yapısal değişiklikler ile kalıcı hale gelmesi sağlanacaktır. Bu kapsamda kamu maliyesinde en temel hedeflerimizi mal ve hizmet, sermaye, yatırım, cari transfer ve faiz giderlerinin azaltılması ve kamu gelirlerinin artırılması olarak belirledik. 2019 yılı bütçemizi de bu kapsamda hazırladık."

Yorumlar (0)
30°
parçalı az bulutlu
Namaz Vakti 26 Eylül 2020
İmsak 05:24
Güneş 06:49
Öğle 13:00
İkindi 16:22
Akşam 19:02
Yatsı 20:22
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Karagümrük 3 7
2. Hatayspor 3 7
3. Galatasaray 2 6
4. Alanyaspor 2 6
5. Erzurumspor 3 6
6. Göztepe 3 5
7. Beşiktaş 2 4
8. Antalyaspor 2 4
9. Fenerbahçe 2 4
10. Kasımpaşa 3 3
11. Sivasspor 2 3
12. Kayserispor 3 3
13. Gaziantep FK 3 2
14. Konyaspor 1 1
15. Trabzonspor 2 1
16. Gençlerbirliği 2 1
17. Malatyaspor 2 1
18. Denizlispor 2 1
19. Ankaragücü 1 0
20. Çaykur Rizespor 2 0
21. Başakşehir 3 0
Takımlar O P
1. Ankara Keçiörengücü 3 7
2. İstanbulspor 3 6
3. Adanaspor 3 5
4. Samsunspor 2 4
5. Adana Demirspor 2 4
6. Tuzlaspor 2 4
7. Balıkesirspor 2 3
8. Bursaspor 2 3
9. Altınordu 2 3
10. Bandırmaspor 2 3
11. Ankaraspor 2 3
12. Ümraniye 3 3
13. Altay 2 1
14. Boluspor 2 1
15. Akhisar Bld.Spor 2 1
16. Eskişehirspor 2 1
17. Giresunspor 2 1
18. Menemen Belediyespor 2 1
Takımlar O P
1. Leicester City 2 6
2. Everton 2 6
3. Arsenal 2 6
4. Liverpool 2 6
5. Crystal Palace 2 6
6. Tottenham 2 3
7. Man City 1 3
8. Aston Villa 1 3
9. Leeds United 2 3
10. Brighton 3 3
11. Chelsea 2 3
12. Wolverhampton 2 3
13. M. United 2 3
14. Newcastle 2 3
15. Burnley 1 0
16. West Ham 2 0
17. Sheffield United 2 0
18. Fulham 2 0
19. Southampton 2 0
20. West Bromwich 2 0
Takımlar O P
1. Granada 2 6
2. Real Betis 2 6
3. Villarreal 2 4
4. Celta de Vigo 2 4
5. Getafe 2 4
6. Valencia 2 3
7. Osasuna 2 3
8. Cádiz 2 3
9. Real Sociedad 2 2
10. Real Madrid 1 1
11. Eibar 2 1
12. Deportivo Alaves 3 1
13. Huesca 2 1
14. Real Valladolid 2 1
15. Atletico Madrid 0 0
16. Barcelona 0 0
17. Elche 0 0
18. Sevilla 0 0
19. Levante 1 0
20. Athletic Bilbao 1 0

Gelişmelerden Haberdar Olun

@