Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2022 yılında yetişkinlerin örgün veya yaygın eğitime katılım oranının yüzde 22,9 olduğunu duyurdu.

TÜİK, 2022 yılına ilişkin yetişkin eğitimi araştırmasının sonuçlarını açıkladı. Buna göre; 18 yaş ve üzeri nüfustan örgün veya yayın eğitime katılanların oranı, 2022 yılında yüzde 22,9 oldu. En yüksek katılım yüzde 51,7 ile 18-24 yaş grubunda gerçekleşti. Bunu, yüzde 33,2 ile 25-34 yaş grubu takip etti. Örgün veya yaygın eğitim faaliyetlerine, 18 yaş ve üzeri erkeklerin yüzde 25,5'i, kadınların yüzde 20,3'ü katıldı. 

Elif İnci Aras ve öğrencileri ödül aldı... Elif İnci Aras ve öğrencileri ödül aldı...

EN ÇOK HİZMETLER ALANI TERCİH EDİLDİ

Türkiye'de fertlerin son 12 ay içerisinde katıldığı yaygın eğitim faaliyetleri, 'Uluslararası Standart Eğitim Sınıflaması: Eğitim ve Öğretim Alanları 2013'e göre değerlendirildiğinde; en çok tercih edilen eğitim alanı yüzde 30,3 ile hizmetler oldu. Bu eğitim alanını, yüzde 15,6 ile sağlık ve refah ve yüzde 10,1 ile eğitim takip etti. Tarım, ormancılık, balıkçılık ve veterinerlik ise yüzde 1,4 ile son sırada yer aldı. Yaş gruplarına göre bakıldığında; 18-24, 25-34, 35-54 ve 55-64 yaş gruplarının en çok tercih ettiği eğitim alanı hizmetler oldu. 65 ve üzeri yaş grubu ise yüzde 28,9 ile sanat ve beşeri bilimler alanında, yüzde 28,6 ile sağlık ve refah alanında eğitim aldı.

İŞİNİ DAHA İYİ YAPMAK YÜZDE 60,7

18 yaş ve üzeri fertlerin katıldığı yaygın eğitimlerin 40,2'si işverenler tarafından, 29,6'sı yaygın eğitim kurumları, yüzde 13,7'si de örgün eğitim kurumlarınca sağlandı. Kadınların en çok yaygın eğitim gördüğü yer yüzde 35,7 ile yaygın eğitim kurumları, erkeklerin en çok yaygın eğitim gördüğü yer yüzde 46,9 ile işverenler oldu. Yaygın eğitime katılım nedenleri, yüzde 60,7 ile işini daha iyi yapmak, yüzde 53,8 ile ilgisini çeken bir konu hakkında bilgi edinmek ve yüzde 47,1 ile katılım mecburiyeti oldu. 

Kişinin kendisi, ailesi veya toplum tarafından yönlendirildiği, örgün ve yaygın eğitimin dışındaki öğrenme faaliyetleri olarak tanımlanan gayri resmi öğrenme en fazla genç nüfusta görüldü. 18-24 yaş grubunun yüzde 47,2'si gayri resmi öğrenmeye katıldı. (DHA)

Editör: MURAT ÖZER