H&M Hennes & Mauritz AB'nin 2023 mali yılına ilişkin Yıllık ve Sürdürülebilirlik Raporu bugün açıklandı.

Grubun web sitesi https://hmgroup.com/ üzerinden indirebilirsiniz. Rapor, H&M Grubu’nun entegre finansal ve sürdürülebilirlik hedeflerine yönelik ilerlemesine ilişkin yıllık genel bakışı sunuyor.

H&M Grubu Sürdürülebilirlik Başkanı Leyla Ertur. “Dünya önemli sosyal, çevresel ve ekonomik zorluklarla karşı karşıyayken, moda ve kaliteyi en iyi fiyata sürdürülebilir bir şekilde sunmaya yönelik iş fikrimizi sürdürmeye devam etmek ve daha sürdürülebilir ve döngüsel bir moda endüstrisine doğru yolculuğumuza bağlı kalmak, her zamankinden daha önemli. Emisyonları ve kaynak kullanımını azaltmaya yönelik iddialı ve somut eylemler, geçimleri için moda endüstrisine bağlı olan milyonlarca insanlarla el ele yürümeli. Bunlar sürdürülebilir büyüme fırsatları ve devamlı direnci olan bir işletme için ön koşullar.” dedi. 

2023'te sürdürülebilirlikle ilgili öne çıkan bazı konular:

• H&M Grubu'nun tedarik zincirinde sera gazı emisyonlarında yüzde 22 azalma ve kendi operasyonlarında sera gazı emisyonlarında yüzde 24 azalma (2019 temeline göre) oldu. Bu da şirketi kapsam 1, 2 ve 3 doğrultusunda, 2030’a kadar mutlak emisyonlarını yüzde 56 azaltma hedefine yaklaştırdı.

Cevdet Yılmaz: "Cari işlemlerdeki iyileşme dış ticaret açığındaki düşüşten kaynaklı" Cevdet Yılmaz: "Cari işlemlerdeki iyileşme dış ticaret açığındaki düşüşten kaynaklı"

• 2023'te yüzde 85 oranında geri dönüştürülmüş veya sürdürülebilir kaynaklardan elde edilen materyal kullanıldı. H&M Grubu, 2030 yılına kadar materyallerin yüzde 100'ünün geri dönüştürülmesi veya sürdürülebilir kaynaklardan sağlanması hedefine doğru ilerlemeye devam etti. Geri dönüştürülmüş materyallerin payı yüzde 25 ve şirket bu rakamı 2030 yılına kadar iki katına çıkarmayı hedefliyor.

• Grubun mağazalarında metrekare ve açılış saati başına elektrik yoğunluğunda yüzde 29 azalma ile (2016 temeline göre) yüzde 25'lik azalma hedefine yedi yıl erken ulaşıldı.

• Plastik ambalajlarda yüzde 55 azalma (2018 temeline göre). H&M Grubu ayrıca, 2030 yılına kadar ambalajlarında yalnızca geri dönüştürülmüş veya sürdürülebilir kaynaklardan elde edilen materyalleri kullanma hedefine doğru çalışmaya devam ederek, 2023'te yüzde 79'a ulaştı.

• H&M Grubunun tedarik zincirindeki 750'den fazla tedarikçi fabrikayı temsil eden 200.000'den fazla işçi ile anket yapıldı ve şirketin net öncelikleri belirlendi.


Kapsam 1, H&M Grubunun kendi operasyonlarından kaynaklanan tüm doğrudan sera gazı emisyonlarını kapsar.

Kapsam 2 H&M Grubunun kendi operasyonlarında kullanılan satın alınan elektrik, ısı veya buhar tüketiminden kaynaklanan dolaylı emisyonları kapsar.

Kapsam 3, hammadde tedariki, kumaş üretimi, hazır giyim imalatı ve dış kaynaklı taşımacılık gibi diğer dolaylı emisyonları kapsar.

Editör: Admin Admin