Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2022 yılında hanehalklarının 1 milyon 287 bin 738 terajul enerji tükettiğini, en çok tüketilen enerji kaynağının yüzde 48,3 ile doğal gaz olduğunu açıkladı.

HANEHALKLARI, 2022'DE 1 MİLYON 287 BİN 738 TERAJUL ENERJİ TÜKETTİ

TÜİK, 2022 yılına ilişkin Hanehalkı Nihai Enerji Tüketim Araştırması sonuçlarını açıkladı. İlk kez yayımlanan bültenle hanelerde tüketilen enerjinin; alan ısıtma, alan soğutma, su ısıtma, pişirme, aydınlatma ve elektrikli ev aletlerinin kullanımı gibi başlıca nihai kullanım alanlarına ve enerji kaynaklarına göre belirlenmesi amaçlandı. Buna göre; 2022'de hanelerin toplam nihai enerji tüketimi 1 milyon 287 bin 738 terajul olarak gerçekleşti. En çok tüketilen enerji kaynakları yüzde 48,3 ile doğal gaz, yüzde 17,1 ile elektrik ve yüzde 14,3 ile kömür oldu.

TÜİK: "Yurt dışı üretici fiyatları martta arttı" TÜİK: "Yurt dışı üretici fiyatları martta arttı"

ENERJİNİN YÜZDE 65,3'Ü ALAN ISITMA AMACIYLA TÜKETİLDİ

2022'de alan ısıtma amaçlı tüketim, toplam tüketimin yüzde 65,3'ünü oluşturdu. Alan ısıtmadan sonra sırasıyla aydınlatma ve elektrikli ev aletleri kullanımı yüzde 14,1 ile ikinci sırayı, su ısıtma ise yüzde 11,9 ile üçüncü sırayı aldı. Pişirme amaçlı tüketim, toplam tüketimin yüzde 7,7'si olurken, alan soğutma ve diğer amaçlı tüketimlerin payı yüzde 0,9 olarak gerçekleşti.

DOĞAL GAZIN YÜZDE 76,3'Ü ALAN ISITMAYA KULLANILDI

Hanelerde en çok tüketilen enerji türü olan doğal gazın yüzde 76,3'ü alan ısıtma, yüzde 14,5'i su ısıtma, yüzde 9,2'si pişirme amaçlı tüketildi. Elektrikte ise kullanım amacına göre aydınlatma ve elektrikli ev aletleri yüzde 82,4 ile ilk sırayı alırken, alan soğutma ve su ısıtmanın payları yüzde 5,4 olarak gerçekleşti. Hanelerde alan ısıtma, su ısıtma ve yemek pişirme amacıyla en çok doğal gaz tüketildi. Doğal gazın alan ısıtmadaki payı yüzde 56,4 olurken, su ısıtma ve pişirmedeki payları sırasıyla yüzde 58,8 ve yüzde 57,5 hesaplandı. Alan ısıtmada doğal gazı yüzde 21,6 ile kömür yüzde 16,9 ile katı biyokütle izlerken; su ısıtmada doğal gazdan sonra en çok yüzde 28,2 ile güneş enerjisi ve yüzde 7,8 ile elektrik kullanıldı. Pişirmede ise doğal gazın ardından LPG'nin (sıvılaştırılmış petrol gazı) payı yüzde 31,7 ve elektrik enerjisinin payı yüzde 8,2 oldu. (DHA)

Editör: Admin Admin