Ticaret Bakanlığı: "Türkiye'nin küresel ihracatta payı rekor seviyeye ulaştı" Ticaret Bakanlığı: "Türkiye'nin küresel ihracatta payı rekor seviyeye ulaştı"

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, "Cumhuriyet'imizin 100'üncü yılında, ihracatımızı 255,8 milyar dolara taşıyarak bu anlamlı yılı rekorlarla tamamladık. Söz konusu rekoru, sayıları 140 bine ulaşan ihracatçımızla birlikte başardık. İnşallah, güçlü üretim kapasitemiz sayesinde ihracatımızı 2024 yılında daha yüksek seviyelere taşıyacağız" dedi.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Ankara'da '6'ncı Kümelenme Konferansı ve Çalıştayı'na katıldı. Bakan Bolat, Türkiye'de nüfusun büyük bir kısmının kentlerde yaşamasının, bu alanları inovasyon ve kalkınma için zengin bir zemin haline getirdiğini belirterek, "Kümelenme faaliyetlerimiz bu potansiyeli maksimize etmeyi amaçlamaktadır. Ancak bu, kırsal alanların ve daha az gelişmiş bölgelerin kalkınma ihtiyaçlarını göz ardı ettiğimiz anlamına gelmez. Aksine, UR-GE (Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi) ve kümelenme projeleri, 'küresel düşünüp yerel hareket etme' stratejimizin bir parçası olarak, kırsal kalkınmayı destekleyecek ve bu alanlarda yeni ekonomik fırsatlar oluşturacak şekilde tasarlanmıştır. Bu çifte yaklaşım, hem kentlerimizdeki ekonomik yoğunlaşmayı optimize edecek, hem de kırsal alanlarımızın gelişimine katkıda bulunacak. Böylece ülkemizin her köşesinde sürdürülebilir büyümeyi, ihracatı ve sosyal uyumu teşvik edecektir" şeklinde konuştu.

'100'ÜNCÜ YILI REKORLARLA TAMAMLADIK'

Cumhuriyet'in 100'üncü yılında ihracatta rekor kırıldığını aktaran Bakan Bolat, "Cumhuriyet'imizin 100'üncü yılında ihracatımızı 255,8 milyar dolara taşıyarak bu anlamlı yılı rekorlarla tamamladık. Söz konusu rekoru, sayıları 140 bine ulaşan ihracatçımızla birlikte başardık. Öte yandan, 2002 yılında yalnızca yüzde 0,50 olan küresel ihracattan aldığımız payı, 2023 Eylül sonu itibarıyla yüzde 1,06 seviyesine yükselttik. 2023 yılında imalat sanayi ihracatımız, 241 milyar dolar ile en yüksek değere yükselerek toplam ihracattan yüzde 94,2 pay aldı. Ülkemizin imalat sanayisinin güçlü yapısı, sanayi ürünleri ihracatımızın bu denli yüksek olmasında elbette büyük pay sahibidir. Geçtiğimiz hafta açıklanan verilere göre, sanayi üretimimiz aralık ayında yıllık yüzde 1,6 artarken, aylık bazda ise yüzde 2,4 yükselmiştir. İnşallah, güçlü üretim kapasitemiz sayesinde ihracatımızı 2024 yılında daha yüksek seviyelere taşıyacağız. Diğer bir sevindirici gelişme ise 2022 yılında yüzde 36,9 olan orta yüksek ve yüksek teknoloji ürünlerin ihracatımızdaki payının, 2023'te yüzde 40,3'e yükselmiş olmasıdır" ifadelerini kullandı.

'21,5 MİLYAR TL'LİK KAYNAĞI İHRACATÇI FİRMALARIMIZA AYIRDIK'

Bakanlık olarak, geliştirilen proje ve faaliyetlerin yanı sıra iş dünyasına ihtiyaç duydukları her türlü desteği vermeye devam ettiklerini belirten Bakan Bolat, "KOBİ'lerimizden başlamak üzere her ölçekteki ihracatçımıza; ihracata hazırlık aşamasından pazarlamaya, tasarımdan küresel firmalara tedarikçi olmaya, tanıtımdan fuar katılımlarına, yurt dışı dağıtım kanalları oluşturmaktan küresel marka olmaya kadar ihracatın her aşamasına, her adımına destek sağlıyoruz. Bu kapsamda, mal ihracatına yönelik olarak firmalarımıza 2023 yılında 9,2 milyar TL destek sağladık. Hizmet ihracatı noktasında ise firmalarımıza sağladığımız destek tutarı 2023 yılında 2,5 milyar TL'yi aştı. 2024 yılında ise toplam desteklerimizi iki katına çıkararak Bakanlığımız bütçesinin yüzde 60'ına tekabül eden 21,5 milyar TL'lik bir kaynağı ihracatçı firmalarımıza ayırdık" dedi.

'KÜMELENME ANLAYIŞI ÇOK ÖNEMLİ'

6'ncısı düzenlenen 'Kümelenme Konferansı'nın öneminin altını çizen Bakan Bolat, "Zira, ihracatçılarımızın küresel alanda rekabetçiliklerinin artırılması ve uluslararasılaşması hedeflerimiz doğrultusunda, kümelenme anlayışıyla bir araya gelmeleri Ticaret Bakanlığı olarak son derece önem verdiğimiz ve desteklediğimiz bir husustur. Bildiğiniz üzere kümelenme anlayışı; istihdam oluşturma, sektörel ve bölgesel kalkınma, hedef pazar odaklı ihracat artışı, uluslararasılaşma için rekabetçi iş birlikleri kurulması, ülkemizin gelişmiş bölgeleriyle az gelişmiş bölgeleri arasında iş birliği ağları oluşturma ve özel sektörün ihtiyaç duyduğu insan kaynağını eğitime yönlendirme gibi başlıklarda önemli bir kavramsal çerçeve sunmaktadır. Bu noktada kümelenmeyi, küresel düşünüp yerel hareket etmeyi sağlayacak bir araç olarak düşünmemiz gerekiyor. Kümelenme kavramının en önemli kuramcılarından olan Michael Porter, rekabetçi elmas modelinde kümelenmeyi, ulusların rekabet güçlerinin temeline yerleştirmekte, coğrafi açıdan birbirine yakın ve ilişkili firmaların, tedarikçilerin, komşu sektörlerin ve kurumların rekabet içinde iş birliği yapmasını önermektedir. Kümelenme yaklaşımı, Porter’ın çalışmaları neticesinde 1990'lı yıllardan itibaren tüm dünyada sanayi, bölgesel gelişmişlik, rekabet ve yenilikçilik politikaları alanında önemli bir konuma yerleşmiştir" ifadelerine yer verdi. 

Editör: MURAT ÖZER