MGK : Türkiye’nin, uluslararası hukuk ve antlaşmalardan kaynaklanan hakları çerçevesinde Kıbrıs Türklerinin güvenliği ve huzurunun teminatı olmaya devam edeceği vurgulanmıştır.  MGK : Türkiye’nin, uluslararası hukuk ve antlaşmalardan kaynaklanan hakları çerçevesinde Kıbrıs Türklerinin güvenliği ve huzurunun teminatı olmaya devam edeceği vurgulanmıştır. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan: ( Fransa’daki olaylara ilişkin) Sokakların yakılmasını, yağmayı tasvip etmiyoruz. Ama bu sosyal patlamadan, otoriteler ders çıkarmalıdır. Fransa’daki olayların kökünde sömürgecilik vardır.