Çeşitli iş kollarında yatırımlarıyla 4 kıta ve 14 ülkede faaliyet gösteren Global Yatırım Holding’in (GYH) 2022 yılı ilk yarısına ilişkin konsolide gelirleri, bir önceki yılın aynı dönemine göre IFRIC 12 etkisi hariç tutulduğunda yüzde 285 artışla 2 milyar 410,7 milyon TL oldu. Konsolide operasyonel faiz vergi amortisman öncesi karı (FAVÖK) ise aynı dönemde yüzde 565 artarak 714,2 milyon TL'ye yükseldi.

GELİRİNİ YÜZDE 285, FAVÖK’ÜNÜ YÜZDE 565 ARTIRDI

Global Yatırım Holding’in performansındaki iyileşme, COVID-19’un azalan etkisi ve iş kollarının güçlü performansına paralel olarak 2022’nin ilk yarısında hızlı bir ivme kazandı. Grup’un gelir artışına en çok katkıyı gaz iş kolu, FAVÖK artışına en güçlü katkıyı ise limanlar ve gaz iş kolu yaptı.

Global Yatırım Holding, 2021 yılının ilk 6 ayındaki 417,7 milyon TL net zarara kıyasla, 2022’nin aynı döneminde 81,3 milyon TL konsolide net kâr açıkladı. Söz konusu kar rakamının içerisinde 339,4 milyon TL’si amortisman gideri ve 66,8 milyon TL’si kur farkı gideri olmak üzere toplamda 406,2 milyon TL’lik nakit çıkışı gerektirmeyen gider yer aldı. Amortisman giderleri, Türk Lirası'nın diğer para birimleri karşısında değer kaybetmesinin etkisiyle 2021’in ilk 6 ayında gerçekleşen 173,2 milyon TL’den, bu yılın ilk 6 ayında 339,4 milyon TL seviyesine yükseldi. Ortalama döviz kuru aynı kalsaydı, amortisman ve itfa giderleri 153,4 milyon TL daha düşük açıklanacaktı.

Global Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO'su Mehmet Kutman, “Tüm iş kollarımız, 2022'nin ikinci çeyreğinde, pandemi sonrası normalleşmeye dönüşün altını çizen üstün performans sergiledi. Pandemiden kaynaklı seyahat kısıtlamalarının geniş çapta hafifletilmesi, Karayipler'in yüksek sezonunun başlamasıyla aynı zamana denk geldi. Böylece Karayipler'deki Global Ports Holding limanlarına gelen gemi ve yolcu sayılarında önemli bir toparlanma yaşandı” dedi.

GYH Mali İşler Grup Başkanı Ferdağ Ildır ise, “FAVÖK rakamlarımız, Covid 19'un önemli ölçüde azalan etkisi ve tüm iş kollarımızda sergilenen üstün performans ile 2022'nin ikinci çeyreğinde önemli ölçüde arttı. Böylece Net Borç / FAVÖK verilerimizde olumlu yönde etkilendi. 2022 mali yılında konsolide gelirlerimizi üç katına konsolide FAVÖK’ü ise yıllık bazda dört katına çıkarmayı hedefliyoruz” şeklinde konuştu.

Çeşitli iş kollarında yatırımlarıyla 4 kıta ve 14 ülkede faaliyet gösteren Global Yatırım Holding (GYH), 2022 yılı ilk yarısına ilişkin finansal sonuçlarını açıkladı. Global Yatırım Holding’in performansındaki iyileşme, Covid-19’un kaybolmaya başlayan etkisi ve iş kollarının faaliyetlerinin güçlendirilmesine paralel olarak 2022’nin ilk yarısında hızlı bir ivme kazandı. Grup, ilk yarıda bir önceki yılın aynı dönemine göre IFRIC 12 etkisi hariç tutulduğunda yüzde 285 artışla 2 milyar 410,7 milyon TL’lik konsolide gelir elde etti

Tüm iş kollarının güçlü katkısıyla neredeyse 4 katlık artış yaşanan konsolide gelire en çok katkıyı ise gaz iş kolu gerçekleştirdi. Global Yatırım Holding’in, aynı dönemde konsolide operasyonel faiz vergi amortisman öncesi karı (FAVÖK) ise yüzde 565 artarak 714,2 milyon TL'ye ulaştı. Konsolide FAVÖK’e en güçlü katkı ise limanlar ve gaz iş kolundan geldi

Yılın ilk yarısında net karını artırdı, borçluluğu azalttı

Öte yandan Global Yatırım Holding, 2021 yılının ilk 6 ayındaki 417,7 milyon TL net zarara kıyasla, 2022’nin aynı döneminde 81,3 milyon TL konsolide net kâr açıkladı. Söz konusu kar rakamının içerisinde 339,4 milyon TL’si amortisman gideri ve 66,8 milyon TL’si kur farkı gideri olmak üzere toplamda 406,2 milyon TL’lik nakit çıkışı gerektirmeyen gider yer aldı. Bu arada, 112,5 milyon TL tutarındaki tek seferlik gelir ise proje giderleri ile nakit etkisi olmayan değerleme gelirlerinden oluştu.

Amortisman giderleri, Türk Lirası'nın rezerv para birimleri karşısında değer kaybetmesinin etkisiyle 2021’in ilk 6 ayında gerçekleşen 173,2 milyon TL’den, bu yılın ilk 6 ayında 339,4 milyon TL seviyesine yükseldi. Ortalama döviz kuru aynı kalsaydı, amortisman ve itfa giderleri 153,4 milyon TL daha düşük açıklanacaktı.

Grup’un net faiz gideri 2021 yılının ilk 6 ayındaki 155,2 milyon TL seviyesinden, bu yılın aynı döneminde 171,2 milyon TL seviyesine yükseldi. Ortalama döviz kuru 2021 yılının ilk 6 ayındaki seviyesini korusaydı, net faiz gideri bu yılın ilk 6 ayında yaklaşık 82,9 milyon TL daha az gerçekleşebilirdi.

Global Yatırım Holding 2021 yılı için borçluluğunu hızla düşürmeye devam etmeyi hedeflemişti ve bu hedefe doğru da iyi bir ilerleme kaydetmişti. Bu amaç doğrultusunda Global Yatırım Holding iştirakleri Naturelgaz ve Consus Enerji’nin Borsa İstanbul’a kote olması, Antalya ticari limanının satışı ve sermaye artırımı ile holdingin solo brüt borcu 2021’de dolar cinsinden yüzde 46 oranında erirken, bu yılın ilk yarısında da yüzde 9’luk düşüş kaydetti. Grubun konsolide borcu 2021 yılı sonundan bu yana 556,6 milyon dolardan, 550,9 milyon dolara geriledi.

Tüm kruvaziyer filoları sefere döndü

Umut verici ilk çeyrek rakamlarının ardından yılın ikinci çeyreğinde daha güçlü rakamlara ulaştıklarını ifade eden Global Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO'su Mehmet Kutman, “Tüm iş kollarımız, 2022'nin ikinci çeyreğinde, pandemi sonrası normalleşmeye dönüşün altını çizen üstün performans sergiledi. Pandemiden kaynaklı küresel seyahat kısıtlamalarının geniş çapta hafifletilmesi, Karayipler'in yüksek sezonunun başlamasıyla aynı zamana denk geldi. Böylece Karayipler'deki Global Ports Holding limanlarına gelen gemi ve yolcu sayılarında önemli bir toparlanma yaşandı. Kruvaziyer firmaları tüm filolarını yoğun yaz sezonuna uygun olarak Haziran 2022 2. Çeyrek sonunda tekrar faaliyete geçirdi. Elde ettiğimiz verilere göre 2.çeyrek sonu itibariyle kruvaziyerlerin doluluk oranları da ortalama yüzde 80- 85’ler seviyesinde. Kruvaziyer endüstrisi yılsonuna kadar doluluk oranlarının artmaya devam etmesini, 2022'nin üçüncü çeyreğinde ortalama yüzde 90 civarında olmasını bekliyor. Yılsonunda pandemi öncesi 3 haneli rakamlara ulaşması bekleniyor. Global Ports Holding limanlarına gelen gemi sayısı Temmuz 2022'de, pandeminin henüz ortaya çıkmadığı 2019 Temmuz ayının yüzde 10 üzerinde. Yolcu sayısı ise Haziran 2019 seviyesinin yüzde 99’una ulaştı. Bu yükselişte Ege Port Kuşadası yolcu sayılarındaki önemli artış etkili oldu.

Mevsimsellik etkisini büyük ölçüde azalttı

Pandeminin getirdiği zorluklara rağmen liman iş kolundaki stratejik genişlemelerini sürdürdüklerini anlatan Kutman, şöyle devam etti: “2022 yılının ilk çeyreğinde liman ağımıza İspanya'daki Tarragona Kruvaziyer Limanı'nı ve İtalya'daki Crotone Kruvaziyer Limanı'nı eklemiştik. Buna ek olarak, yakın zamanda Kanarya Adaları'ndaki üç kruvaziyer limanı Las Palmas de Gran Canaria, Arrecife ve Puerto del Rosario için kesin kabul aldık. Ayrıca, bu hafta Porto Riko’daki San Juan Kruvaziyer Limanı için, Porto Riko Liman İdaresi ile 30 yıllık imtiyaz anlaşması imzaladık. Bu anlaşma, Karayipler'deki stratejik hedeflerimizde önemli bir gelişmeyi öne çıkarıyor. Yapımının tamamlandığı 2019 yılında 2,2 milyon yolcunun uğrak yeri haline gelen Liman, Global Ports Holding’in küresel ağındaki üçüncü en büyük kruvaziyer limanı olacak. Sağladığımız büyüme sadece yeni limanlar eklemekle ilgili değil. Liman portföyümüzdeki genişleme devam ederken coğrafi çeşitliliğin de artması, mevsimsellik etkisini önemli ölçüde azalttı. 2017’de GPH’nin Akdeniz’deki limanlarının yolcu hacmi tüm portföyün yüzde 80’ine denk gelirken, bu oran Karayipler’deki limanların portföye katılması ile yüzde 50’ye geriledi” ifadelerine yer verdi.

‘Yılın ilk yarısında borç dolar bazında yüzde 9 azaldı’

GYH Mali İşler ve Finansman’dan sorumlu Grup Direktörü Ferdağ Ildır ise, “Grubumuz, 2021 yılında başladığı süreçte borç yükünü azaltmak için sağlam ve etkin adımlar atıyor. Naturelgaz ve Consus Enerji’nin Borsa İstanbul’da halka arzı ve Antalya’daki ticari limanımızın satışı sonrası, 2021 yılında grubumuzun Holding solo brüt borcu ABD Doları cinsinden yüzde 46 azaldı. Brüt borçta 2022'nin ilk yarısında yüzde 9'luk bir düşüş daha sağladık. Bu arada, FAVÖK rakamlarımız, Covid 19'un önemli ölçüde azalan etkisi ve tüm iş kollarımızda kaydedilen üstün performans ile  2022'nin ikinci çeyreğinde önemli ölçüde arttı. Böylece Net Borç / FAVÖK verilerimizi olumlu yönde etkilendi. Geleceğe baktığımızda bu ivmenin yıl boyunca ve sonrasında devam edeceğini görüyoruz. 2022 mali yılında konsolide gelirlerimizi üç katına konsolide FAVÖK’ü ise yıllık bazda dört katına çıkarmayı hedefliyoruz” diye konuştu.

Naturelgaz’ın brüt karı yüzde 422 arttı

Taşımalı doğal gaz pazarında faaliyet gösteren Naturelgaz, 2022’nin ilk 6 ayında güçlü finansal pozisyonunu korudu ve önemli bir büyüme kaydetti. Naturelgaz’ın, yılın ilk 6 ayında satış hacmi bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 30’luk artışla 115,8 milyon Sm3’e ulaştı. 2021 yılında ve 2022 ilk çeyreğinde toplam satış hacmi içerisindeki payı giderek artan şehir gazı satışları da, hızlı büyümesini yılın ikinci çeyreğinde de sürdürdü.  Şehir gazı satış hacmi geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 74 artarak 41,8 milyon Sm3'e ulaştı. 2022’nin ilk 6 ayındaki gelirler, özellikle şehir gazı, dökme CNG satış hacmindeki artışın ve gaz fiyatlarındaki artışın etkisiyle bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 432 artarak 1 milyar 235 milyon TL'ye ulaştı. Şirket solo finansallarına göre Naturelgaz’ın brüt kârı 2022 yılı ilk yarısında yüzde 422 oranında artışla 303,3 milyon TL oldu. Şirketin FAVÖK’ü ise 2022’nin ilk 6 ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 618 artarak 260,7 milyon TL'ye ulaştı. Artan şehir gazı satışları ile mevsimsellik etkisinin önemli ölçüde azalması, maliyetlerin etkin bir şekilde yönetilmesi ve gaz marjında görülen iyileşme FAVÖK büyümesine önemli katkı sağladı.

Geçen yılın aynı döneminde şirket solo finansalları bazında 6,1 milyon TL olan vergi öncesi net kâr ise 2022 yılı ilk yarısında 223,7 milyon TL olarak gerçekleşti. Naturelgaz’ın 30 Haziran 2022 itibarıyla net borç tutarı 2,4 milyon TL oldu. Şirket Ayrıca 9 Mayıs 2022 tarihinde 2021 yılına ilişkin brüt toplam 35,8 milyon TL temettü ödemesi gerçekleştirdi.

Global limanlarına gelen yolcu sayısı Temmuz ayında 2019 seviyesini yakaladı

Liman İşletmeciliği işkolunda ise Haziran 2022 itibarıyla büyük kruvaziyer şirketleri filolarını tamamen sfere döndürürken, liman operasyonları yüksek hızda ivme kazanmaya devam etti. Doluluk oranları, 2022’nin ikinci çeyreğinin sonunda ortalama yüzde 80-85'e yükseldi. Başlıca kruvaziyer şirketleri, doluluk oranlarının artmasını ve 2022'nin üçüncü çeyreğinde ortalama yüzde 90 civarında olmasını ve yılsonuna kadar pandemi öncesi seviyelerdeki gibi üç haneli rakamlara ulaşmasını bekliyor. Haziran 2022'de Karayipler'deki Global Ports Holding limanlarını ziyaret eden yolcu gemilerinin doluluk oranları yüzde 100'ü geçerken, bu oranın şirketin Akdeniz limanlarında ortalama yüzde 65 civarında olduğu görüldü. 

Global Ports Holding limanlarına gelen gemi sayısı Temmuz 2022'de, pandeminin henüz ortaya çıkmadığı 2019 Temmuz ayının yüzde 10 üzerine çıktı. Yolcu sayısı ise Temmuz 2019 seviyesinin yüzde 99’una ulaştı. Bu yükselişte Ege Port Kuşadası yolcu sayılarındaki önemli artış etkili oldu. Ocak-Temmuz 2022 dönemi kümüle olarak bakıldığında ise, toplam sefer sayısı 2019 Ocak-Temmuz döneminin yüzde 8 üzerinde gerçekleşirken, yolcu sayılarında ise 2019 seviyesinin yüzde 68'ine ulaşıldı.

Limanlardan 299 milyon TL’lik pozitif FAVÖK

Liman işkolunda seyahat kısıtlamalarının büyük ölçüde kaldırılması, gemi filolarının Haziran 2022 itibariyle tamamen sefere dönmüş olması ve doluluk oranlarındaki artış paralelinde gelir ve FAVÖK artışı 2022’nin 2. çeyreğinde güçlü bir ivme kazandı.

Liman işletmeciliği gelirleri (IFRIC -12 etkisi hariç) 2022 yılının ilk 6 ayında, bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 755 artışla 587,1 milyon TL seviyesinde gerçekleşirken; FAVÖK tarafında ise, 2021 yılının ilk yarısındaki 22,8 milyon TL’lik negatif etkiye kıyasla, 2022’nin ilk yarısında 299 milyon TL FAVÖK gerçekleşti.

Liman portföyündeki genişleme devam ederken coğrafi çeşitliliğin de artması, mevsimsellik etkisini önemli ölçüde azalttı. 2017’de GPH’in Akdeniz’deki limanlarının yolcu hacmi tüm portföyün yüzde 80’ine denk gelirken, bu oran Karayipler’deki limanların portföye katılması ile yüzde 50’ye geriledi.

Enerji işkolunda gelirler yüzde 59 arttı

Ko/tri-jenerasyon ile biyokütle ve güneş bazlı temiz enerji üretimini içeren enerji üretimi iş kolunda toplam kapasitesi 94,1 MW’a ulaşırken, bunun 40,0 MW’i yenilenebilir kaynaklardan oluşuyor. İş kolunda esas olarak elektrik fiyatlarındaki ve döviz kurlarındaki artış nedeniyle 2022’nin ilk 6 aylık döneminde yüzde 59 artışla 263 milyon TL gelir elde edildi. FAVÖK’te ise yılın ilk 6 ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 31’lik artışla 84,6 milyon TL’ye ulaşıldı.

Tarihinde önemli bir kilometre taşına imza atan Consus Enerji, Nisan 2022'de halka arz sürecini başarıyla tamamladı. Consus hisselerinin Borsa İstanbul'da alım satımı 20 Nisan 2022'deki halka arz ile başlarken, Global Yatırım Holding yüzde 70 hisse ile şirketteki en büyük bireysel hissedar olmaya devam ediyor.

Madende yurtdışından gelen taleple gelirler 156,3 milyon TL’ye ulaştı

Maden iş kolu, 2022'nin ilk yarısında, esas olarak ihracat pazarlarından gelen güçlü feldspat talebi nedeniyle geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 14 artışla 270 bin 584 ton ürün satışı gerçekleştirdi. Şirketin ana ihracat pazarları İspanya, İtalya ve Mısır olmaya devam etti. Bu dönemde ihracata yönelik satış hacmi 214 bin 926 ton, yurt içi satış hacmi ise 55 bin 658 ton olarak gerçekleşti.

Maden işkolunda gelirler, 2022'nin ilk yarısında bir önceki yıla göre yüzde 115’lik artışla 156,3 milyon TL’ye yükseldi. FAVÖK ise 2022'nin ilk yarısında 53.1 milyon TL olarak gerçekleşti ve yüzde 91'lik güçlü bir büyüme sergiledi. Ağırlıklı olarak ihracat pazarlarında güçlenen talebin etkisiyle hacim büyümesi ve döviz bazlı gelirlerin baskınlığı, dönem boyunca kârlılıktaki artışı destekleyen unsurlar oldu.

Kira gelirleri 15.3 milyon TL arttı

Gayrimenkul iş kolu 2022’nin ilk yarısında gelirlerde 19,9 milyon TL ve FAVÖK'te 9,7 milyon TL artış kaydederken, gelirler ve FAVÖK sırasıyla 31,7 milyon TL ve 12,1 milyon TL olarak gerçekleşti. Operasyonel iyileşme, temel olarak, yüksek FAVÖK üreten kiralama operasyonlarının artan katkısına bağlanabilir. Pandemi etkisinin sona ermesiyle birlikte kira gelirleri 15,3 milyon TL artarken, gayrimenkul satışları 4,5 milyon TL artış gösterdi.                                                                                     

Menkul kıymet ve varlık yönetimi gelirleri yüzde 85 arttı

Menkul kıymet ve varlık yönetimi iş kolu gelirleri, artan işlem hacimlerinin ve İstanbul Portföy Yönetimi'nin tam konsolidasyonunun katkısıyla 2022’nin ilk 6 ayında, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 85 artışla 136.2 milyon TL'ye ulaştı. FAVÖK ise yılın ilk yarısında yüzde 25 artarak 39,5 milyon TL olarak gerçekleşti. Aracı kurum ve portföy yönetim iştiraklerinden elde edilen gelirler arasında hisse senedi alım satım komisyonları, kredili işlemlere ilişkin faiz gelirleri, portföy yönetim ücretleri, kurumun kendi hesabına yaptığı işlem gelirleri ve danışmanlık ücretleri yer alıyor.

Editör: MURAT ÖZER