Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) temmuz ayına ilişkin İktisadi Yönelim İstatistikleri ve Reel Kesim Güven Endeksi'ni (RKGE) açıkladı. RKGE, bir önceki aya göre 2,7 puan gerileyerek 103,7 seviyesine indi.

REEL KESİM GÜVEN ENDEKSİ 2,7 PUAN GERİLEDİ

TCMB'den yapılan açıklamaya göre; İktisadi Yönelim Anketi sonuçları, imalat sanayinde faaliyet gösteren 1733 iş yerinin yanıtları üzerinden değerlendirildi. RKGE, temmuzda bir önceki aya kıyasla 2,7 puan azalarak 103,7 seviyesine geriledi. Endeksi oluşturan anket sorularına ait yayılma endeksleri incelendiğinde, mevcut mamul mal stokuna ilişkin değerlendirmeler endeksi artış yönünde etkilerken, mevcut toplam sipariş miktarı, gelecek 3 aydaki toplam istihdam, gelecek 3 aydaki ihracat sipariş miktarı, sabit sermaye yatırım harcaması, gelecek 3 aydaki üretim hacmi, genel gidişat ve son 3 aydaki toplam sipariş miktarına ilişkin değerlendirmeler endeksi azalış yönünde etkiledi. Mevsimsellikten arındırılmış reel kesim güven endeksi (RKGE-MA) ise 2,1 puan düşüşle 102,5'e indi.

ÜFE BEKLENTİSİ 4,6 PUAN ARTTI

Son 3 aya yönelik değerlendirmelerde, üretim hacmi ve iç piyasa sipariş miktarında artış bildirenler lehine olan seyrin bir önceki aya göre zayıfladığı, ihracat sipariş miktarında artış bildirenler lehine olan seyrin ise bir önceki aya göre güçlendiği gözlendi. Mevcut toplam siparişlerin mevsim normallerinin altında olduğu yönündeki değerlendirmelerin bir önceki aya göre güçlendiği, mevcut mamul mal stokları seviyesinin mevsim normallerinin üstünde olduğu yönündeki değerlendirmelerin ise bir önceki aya göre zayıfladığı görüldü. Gelecek 3 aya yönelik değerlendirmelerde, üretim hacmi, ihracat sipariş miktarı ve iç piyasa sipariş miktarında bir önceki ayda artış bekleyenler lehine olan seyrin zayıfladığı görüldü. Gelecek 3 aydaki istihdama ve gelecek 12 aydaki sabit sermaye yatırım harcamasına ilişkin artış yönlü beklentilerin de zayıfladığı gözlendi. Ortalama birim maliyetlerde, son 3 ayda artış olduğunu bildirenler ve gelecek 3 ayda artış olacağını bekleyenler lehine olan seyrin zayıfladığı görüldü. Gelecek 3 aydaki satış fiyatına ilişkin artış yönlü beklentilerin de zayıfladığı gözlendi. Gelecek 12 aylık dönem sonu itibarıyla yıllık üretici fiyat endeksi (ÜFE) beklentisi bir önceki aya göre 4,6 puan artarak yüzde 85,5 seviyesinde gerçekleşti.

ÜRETİMİ KISITLAYAN EN ÖNEMLİ FAKTÖR TALEP YETERSİZLİĞİ

Ankete katılan iş yerlerinin yüzde 51,1'i üretimlerini kısıtlayan faktör bulunmadığını belirtirken, yüzde 13,1'i talep yetersizliğinin üretimlerini kısıtlayan en önemli faktör olduğunu belirtti, onu sırasıyla ham madde ekipman yetersizliği, mali imkansızlıklar, iş gücü yetersizliği ve diğer faktörler izledi. İçinde bulunduğu sanayi dalındaki genel gidişat konusunda, bir önceki aya kıyasla daha iyimser olduğunu belirtenlerin oranı yüzde 5,9'a, daha kötümser olduğunu belirtenlerin oranı yüzde 27,7'ye yükselirken, aynı kaldığını belirtenlerin oranı yüzde 66,4'e geriledi. (DHA)