Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2021 yılına ilişkin sektör bilançoları istatistiklerini açıkladı. 

Colendi, SETL ile New York Merkez Bankası’na teknoloji ortağı oldu... Colendi, SETL ile New York Merkez Bankası’na teknoloji ortağı oldu...

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2021 yılına ilişkin sektör bilançoları istatistiklerini açıkladı

TÜİK'ten yapılan açıklamada, "TÜİK ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın ortak çalışması neticesinde sektör bilançoları istatistikleri idari kayıtlara dayalı olarak 2009-2021 yıllarını kapsayacak biçimde kamuoyuna sunulmuştur. İdari kayıtlar üzerinden yapılan 2021 yılı çalışmasında bilanço esasına göre defter tutan 934 bin 550 girişimin kayıtları esas alınmıştır. Sektör bilançoları istatistiklerinin mevcut kapsamı, kurumumuzca yayımlanan yıllık sanayi ve hizmet istatistiklerinin ciro büyüklüğü ile kıyaslandığında yaklaşık olarak yüzde 88'lik bir temsil payına sahip firmalardan oluşmaktadır. Çalışmada, Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından derlenen gelir tablosu ve bilanço kayıtları, Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından sağlanan istihdam verisi ve Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi kayıtlarından derlenen kredi bakiyeleri kullanmıştır" denildi. 

Buna göre, en fazla firma 304 bin 877 ile 'toptan ve perakende ticaret; motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin onarımı' sektöründe yer aldı. İmalat sektörünün toplam girişim sayısı içindeki payı, yüzde 16,4 olarak gerçekleşti.

EN YÜKSEK AKTİF BÜYÜKLÜK İMALAT SEKTÖRÜNDE

Firmaların toplulaştırılmış bilançosunun 2021 yılında toplam aktif büyüklüğü 15 trilyon 569 milyar 930 milyon TL, kısa ve uzun vadeli yabancı kaynaklar toplamı ise 11 trilyon 668 milyar 761 milyon TL olurken, öz kaynakların toplamı 3 trilyon 901 milyar 170 milyon TL oldu. 'İmalat sektörü', 4 trilyon 866 milyar 987 milyon TL aktif büyüklüğü ile tüm sektörler arasında ilk sırada geldi. Aktif büyüklüğünde 2'nci sırayı 3 trilyon 493 milyar 414 milyon TL ile 'toptan ve perakende ticaret; motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin onarımı' sektörü aldı. Öz kaynaklar bakımından 'imalat sektörü', 1 trilyon 624 milyar 254 milyon TL ile ilk sırada yer alırken, onu sırasıyla 923 milyar 753 milyon TL ile 'toptan ve perakende ticaret; motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin onarımı' sektörü, 363 milyar 309 milyon TL ile de 'mesleki, bilimsel ve teknik faaliyetler' sektörü takip etti.

Tüm sektörlerin toplulaştırılmış dönem net karı, 285 milyar 297 milyon TL olarak gerçekleşti. 'İmalat sektörü' 371 milyar 85 milyon TL ile en yüksek net kar elde eden sektör oldu. 'Toptan ve perakende ticaret; motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin onarımı' sektörü 121 milyar 11 milyon TL, 'madencilik ve taş ocakçılığı' sektörü ise 47 milyar 194 milyon TL net kar elde etti. 'Ulaştırma ve depolama' sektörü, 2021 yılını 107 milyar 991 milyon TL ve 'elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı' sektörü ise 94 milyar 239 milyon TL net zarar ile tamamladı.

EN YÜKSEK YURT DIŞI SATIŞ İMALAT SEKTÖRÜNDE

En yüksek yurt dışı satış 1 trilyon 431 milyar 295 milyon TL ile imalat sektöründe gerçekleşti. 'Toptan ve perakende ticaret; motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin onarımı' sektöründe yurt dışı satış 1 trilyon 114 milyar 446 milyon oldu. Sektör bilançoları kapsamında bulunan tüm firmaların toplam net satışları 14 trilyon 733 milyar 420 milyon TL, toplam faaliyet karı ise 1 trilyon 96 milyar 342 milyon TL olarak gerçekleşti. (DHA)