Turkcell, geçtiğimiz mart ayında farklı sektörlerde teknoloji odaklı girişimleri desteklemek üzere Re-Pie Portföy Yönetimi A.Ş. Turkcell Yeni Teknolojiler Girişim Sermayesi Yatırım Fonu’nu kurarak, büyüme potansiyeli yüksek girişimlere gelişim yolculuklarında stratejik ve finansal katkı sağlayacağını duyurmuştu. Kurulumundan bu yana yenilenmiş cihaz ve siber güvenlik alanlarında faaliyet gösteren EasyCep, Barikat ve Procenne gibi üç önemli girişime yatırım gerçekleştiren fon, şirketlerin yerel ve global pazarlarda büyümelerine yardımcı olacak.

Re-Pie Portföy Yönetimi A.Ş. Turkcell Yeni Teknolojiler Girişim Sermayesi Yatırım Fonu (Turkcell GSYF), kurulduğundan bu yana üç önemli yatırım gerçekleştirdi. Turkcell GSYF, yenilenmiş telefon ve elektronik cihaz sağlayıcısı EasyCep, bilişim güvenliği alanında faaliyet gösteren Barikat Siber Güvenlik ve dijital güvenlik & şifreleme teknolojileri alanında ürünler geliştiren Procenne’e yatırım yaptı.

ALİ SERDAR YAĞCI: "UZUN VADELİ DEĞER YARATMAYI AMAÇLIYORUZ" 

Turkcell GSYF’nin yatırım felsefesi ilgili bilgi veren Turkcell Yatırımcı İlişkileri & Kurumsal Finansman Direktörü ve GSYF Yatırım Komitesi üyesi Ali Serdar Yağcı, “Mart ayında Re-Pie Portföy Yönetimi A.Ş. vasıtasıyla kurduğumuz Turkcell GSYF ile teknolojiyi odağına alan, Turkcell ile sinerji yaratarak yerel ve global pazarlara hitap edebilecek, yüksek büyüme potansiyeline sahip girişimlere yatırım yapmayı hedefliyoruz. Yatırımlarımızla bu girişimleri büyüme yolculuklarında hem finansal hem de stratejik anlamda desteklerken, şirketimiz ve ülkemiz için de uzun vadeli değer yaratmayı amaçlıyoruz” dedi.

Fonun bugüne kadar yapmış olduğu yatırımlar hakkında da bilgi veren Yağcı, “Bu doğrultuda ilk yatırımımızı akıllı telefonlar başta olmak üzere tüketici elektroniği yenileme ve satışı alanında faaliyet gösteren EasyCep’e yaptık. Döngüsel ekonominin en somut örneklerinden biri olan elektronik cihaz yenilemesi yaparak tüketiciye sunan bir girişime yatırım yapmak Turkcell’in sürdürülebilirlik hedefleriyle örtüşüyor. İkinci ve üçüncü yatırımımız ise öncelikli olarak değerlendirdiğimiz siber güvenlik alanından. Hızla dijitalleşen günlük hayatlar ve iş süreçleri, kişi ve kurumları siber saldırılara daha da açık hale getirirken bilişim güvenliği stratejik öncelikten çok operasyonel bir zaruriyet olmuş durumda. Bu bağlamda Turkcell GSYF olarak, Türkiye siber güvenlik ekosisteminin güçlenmesini ve sektördeki ihracatın artırılmasını hedefleyerek bilişim güvenliğinin önde gelen isimlerinden Barikat’a yatırım yaptık. Bu yatırımla sağlanacak iş birliğinin, Barikat’ın farklı siber güvenlik ihtiyaçlarını karşılama kabiliyeti ve Turkcell’in saha gücü ile ülkemiz siber güvenlik ekosistemine yeni bir soluk getireceğine inanıyoruz. Aynı doğrultuda, siber güvenlik ihtiyaçlarının dijitalleşen dünyada vazgeçilmez bir unsur olduğundan hareketle, inovatif ürün ve servisleri dünya pazarına bir Türk markasıyla sunmak hedefiyle dijital güvenlik ve şifreleme teknolojileri üreticisi Procenne şirketine yatırım yaptık. Procenne, siber dünyanın güvenliğinin sağlanması için kendi geliştirdiği yerli Donanımsal Güvenlik Modülü (Hardware Security Module) cihazlarıyla şifreleme, kriptoloji ve dijital imza gibi kritik ihtiyaçları karşılıyor” dedi.

Editör: MURAT ÖZER