Türk Standardları Enstitüsü tarafından, İstanbul'da düzenlenen Uluslararası Standardizasyon Zirvesi'ne katılan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Ülkemizin standartlara sadece uyan değil, standartları bizzat belirleyen ya da belirlenmesinde aktif katkı sunan tarafta olması oldukça önemli" dedi.

Türk Standardları Enstitüsü (TSE) tarafından 14 Ekim Dünya Standartlar Günü'nde, İstanbul'da, Uluslararası Standardizasyon Zirvesi düzenlendi. 'Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri Standartları ve Daha İyi Bir Dünya için Ortak Vizyonumuz' temasıyla düzenlenen Zirve'nin açılış konuşmasını Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank yaptı. Son birkaç yılda, tüm dünyanın zorlu sınavlardan geçtiğini hatırlatan Varank, koronavirüs pandemisi, iklim değişikliği, savaş koşulları ve son olarak da dünyanın içinde bulunduğu büyük enerji krizine dikkat çekti.

"ÖNÜMÜZDEKİ DÖNEMİ 'TÜRKİYE YÜZYILI' YAPMAK ÜZERE KARARLI ADIMLAR ATIYORUZ"

Dünyada yaşanan bu gelişmelerin etkisiyle küresel ekonomideki rekabet koşullarının yeniden şekillendiğini dile getiren Varank, "Uzak Doğu'daki üretim merkezlerinde yaşanan sıkıntıları ya da gelişmiş ülkelerde ortaya çıkan enerji sorunlarını hep birlikte takip ediyoruz. Teşbihte hata olmaz, ben bu gelişmeleri şafak vaktinden önceki alaca karanlığa benzetiyorum. Hiç şüphesiz, küresel ekonomi yeniden bir dengeye oturacak. Ama asıl soru, bu denge nasıl kurulacak ve kimler bu dengede söz sahibi olacak? Her kriz elbette fırsatlarını da beraberinde getiriyor. O nedenle ülkeler, bu fırsatları değerlendirme ve yeni düzenin değer zincirlerinde kendilerine üst sıralarda yer bulma telaşında. Ancak takdir edersiniz ki bu öyle sadece istemekle olacak bir iş değil. Bunun yolu bilimden, teknolojiden ve inovasyondan geçiyor. Kim geliştirdiği yenilikçi ürün ve teknolojilerle dünyanın sorunlarına sürdürülebilir çözümler buluyorsa, güç de onda olacak. Küresel gündemdeki birçok gelişmenin merkezinde yer alan ve her zaman çözümden yana saf tutan Türkiye de zaten bu konuda ilk akla gelen ülkelerden. Biz yüz yılda bir gelen bu dönüşüm rüzgarını yakalayıp önümüzdeki dönemi 'Türkiye Yüzyılı' yapmak üzere kararlı adımlar atıyoruz. İşte bu bilinçle, Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Milli Teknoloji Hamlesi Vizyonumuzu ortaya koyduk. Ülkemizi kritik teknolojilerin sadece pazarı değil, aynı zamanda global üreticisi yapmak üzere yoğun mesai harcıyoruz. 20 yılda yaptığımız devasa yatırımlarla; Ar-Ge, teknoloji ve inovasyona dayalı, sürdürülebilir bir üretim altyapısı inşa ettik" şeklinde konuştu.

"ÜLKEMİZİN STANDARTLARA SADECE UYAN DEĞİL, STANDARTLARI BELİRLEYEN TARAF OLMASI ÇOK ÖNEMLİ"

Otomotivde, demir-çelikte, beyaz eşyada ve diğer birçok sektörde ulaşılan üretim ve ihracat kapasitesinin yanında havacılıktan uzaya, savunma sanayiinden elektrikli araçlara, yazılımdan yapay zekaya kadar birçok kritik alanda da dünya çapında ses getiren işlere imza attıklarını ifade eden Varank, "Dolayısıyla bu alanlarda söz sahibi olmanın yolu yenilikçi ürün ve hizmetlere yönelik standartların belirlenmesine de öncülük etmekten geçiyor. Bildiğiniz gibi standartlar üretici ve tüketici arasındaki güveni tesis ederek ülkelerin küresel ticarette güçlü şekilde var olabilmesini sağlıyor. Bu sebeple, ülkemizin standartlara sadece uyan değil, standartları bizzat belirleyen ya da belirlenmesine aktif katkı sunan taraf olması çok önemli. Bu açıdan bakınca, Türk Standardları Enstitüsünün ne kadar kritik bir görevi yerine getirdiğini de daha iyi idrak etmiş oluyoruz. TSE, bir yandan geliştirdiği standartlarla sanayicilerimizin global pazarlara erişmesini sağlıyor. Diğer yandan da ihtiyaç duyulan tüm belgelendirme, muayene-gözetim, test-laboratuvar ve eğitim hizmetlerini yerine getiriyor. Bizim bu çabalarımız elbette önemli, ama paydaşlarımızdan da bizimle birlikte aktif katkı vermelerini bekliyoruz. O nedenle buradan tekrar, sanayicilerimizi ve konusunda uzman paydaşlarımızı Milli Teknik komitelerimize yani diğer adıyla Ayna Komitelere daha fazla katılıp sorumluluk almaya davet ediyorum. Standartları belirleyen ülkelerden olmak için hem komite sayımızı hem de uluslararası komitelerdeki temsil oranımızı arttırmamız gerektiğini vurgulamak istiyorum" dedi.

BAKAN VARANK: "YENİLENEBİLİR ENERJİNİN MERKEZ ÜLKESİ OLMASI HEDEFİNE ADIM ADIM İLERLİYORUZ"

Avrupa Birliği'nin öncülük ettiği Yeşil Mutabakatla birlikte ürünlerle ve bunların üretim süreçleriyle ilgili yeni standartların belirlendiğini söyleyen Varank, "Bu dönüşüm, en büyük ihracat pazarımız olan Avrupa'ya satışlarımızı ciddi oranda etkileyecek. O nedenle sanayimizin bu süreçte TSE'nin rehberliğinde etkin bir rol alması büyük önem arz ediyor. Bu noktada TSE'nin yeşil OSB sertifikasyonu, çevre etiketi ve atık yönetimi, elektrikli araç ve şarj altyapıları başta olmak üzere tüm alanlarda kendine düşen görev ve sorumlulukları başarılı bir şekilde yerine getireceğine inanıyorum. Diğer taraftan, yeşil dönüşümü destekleyen en önemli alanlardan biri malumunuz yenilenebilir enerji konusu. Yenilenebilir enerjinin merkez ülkesi olması hedefine adım adım ilerliyoruz; bu alanda kapasiteyi artırmaya yönelik yatırımlarımız her geçen yıl artarak devam ediyor. 

Yeşil dönüşüm ve sürdürülebilirliğin lokomotif güçlerinden birinin de dijital teknolojiler olduğuna değinen Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Sektörün ülkemizdeki pazar şartlarına uyumunu sağlamak son kullanıcıya kalite güvencesi vermek üzere TSE ile yeni bir belgelendirme programı başlattık" dedi.

Bakan Varank'ın yaptığı açılış konuşmasının ardından ödül töreni düzenlendi.

Editör: MURAT ÖZER