Finansal kesim dışındaki firmaların döviz varlıkları, Mart 2023 döneminde şubata göre 938 milyon dolar azalırken, yükümlülükler 2 milyar 954 milyon dolar arttı. Net döviz pozisyonu açığı ise 90 milyar 353 milyon dolar olarak gerçekleşti ve Şubat 2022 dönemine göre 3 milyar 892 milyon dolar arttı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Mart 2023 dönemi finansal kesim dışındaki firmaların döviz varlık ve yükümlülüklerini açıkladı. Buna göre; finansal kesim dışındaki firmaların döviz varlıkları, Mart 2023 dönemi varlık dağılımı incelendiğinde; bir önceki aya göre yurt içi bankalardaki mevduat 1 milyar 819 milyon dolar azalırken, yurt dışına doğrudan sermaye yatırımları, ihracat alacakları ve menkul kıymetler sırasıyla 404 milyon dolar, 330 milyon dolar ve 147 milyon dolar arttı ve sonuç olarak varlıklar 938 milyon dolar azaldı. 

Yükümlülük dağılımında ise; bir önceki aya göre yurt dışından sağlanan nakdi krediler ve yurt içinden sağlanan nakdi krediler sırasıyla 1 milyar 573 milyon dolar ve 1 milyar 417 milyon dolar artarken, ithalat borçları 36 milyon dolar azaldı ve bunlara bağlı olarak yükümlülükler 2 milyar 954 milyon dolar arttı. Yükümlülüklerin vade yapısına bakıldığında; Mart 2023 döneminde yurt içinden sağlanan kısa vadeli krediler Şubat 2023 dönemine göre 823 milyon dolar artarken, uzun vadeli olanlar 595 milyon dolar arttı. Yurt dışından sağlanan kredilerde ise kısa vadeli olanlar 706 milyon doları artarken, uzun vadeli krediler 831 milyon dolar arttı. 

Bakan Mehmet Şimşek: "Enflasyonda en zoru geride kaldı" Bakan Mehmet Şimşek: "Enflasyonda en zoru geride kaldı"

Mart 2023 döneminde kısa vadeli varlıklar 146 milyar 773 milyon dolar iken, kısa vadeli yükümlülükler 84 milyar 451 milyon dolar olarak gerçekleşti. Kısa vadeli net döviz pozisyonu fazlası ise 62 milyar 322 milyon dolar olarak gerçekleşerek Şubat 2023 dönemine göre 2 milyar 871 milyon dolar azaldı. Kısa vadeli yükümlülüklerin toplam yükümlülükler içindeki payı da yüzde 33 düzeyinde gerçekleşti. (DHA)

Editör: MURAT ÖZER