Elif Çak, Gate 27'deki süreci boyunca Türk kültüründe önemli bir yeri olan rakı masası etrafında paylaşılan duygulardan yola çıkarak, tüketicilerin duygularının sunum öğelerinin tasarımından nasıl etkilediği üzerine hazırladığı "Bazen Neşe, Bazen Keder" projesi üzerine çalışıyor.

ELİF ÇAK - BURAK ÇİLOĞLUGİL - MELİSA SABANCI TAPAN 

Uluslararası konuk sanatçı programı Gate 27; çoğunlukla cam ve seramik gibi malzemelerle çalışan tasarımcı Elif Çak’ı Yeniköy’deki mekânında konuk ediyor.

Tasarımcı, duyguların baskın olarak hissedildiği rakı sofrasında formu odağına alarak arttırılmış bir deneyim yaratmaya odaklanan “Bazen Neşe, Bazen Keder” adlı projesi kapsamında restoran ve meyhanelerde rakı ve meze tercih eden müşterilerin duygularını analiz etmek üzere bir anket çalışması gerçekleştiriyor. Böylece, tüketicilerin çeşitli duyguları hangi formlarla eşleştirdiğine dair veri topluyor. Bununla birlikte tüketicilerin rakı bardağı üzerindeki parmak haritasını çıkararak kadeh üzerinde en çok kullanılan alanları belirliyor. Tüketicilerin duyguları ile bu duygulara karşılık tercih ettikleri biçimler arasındaki eşleştirmelerine dayanarak tüketim sırasında sahip oldukları duyguları destekleyecek şekilde yeni kadeh tasarımları üzerinde çalışmanın yanı sıra, mezelerin servis edildiği sunum öğeleri için de tasarımlar üretiyor.

Sabancı Üniversitesi Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi görsel sanatlar stüdyo ve atölye kıdemli uzmanı Kemal Şimşek’in kişisel atölyesinde meze servisinde kullanılmak üzere numune sunum öğelerinin üretimini tamamladı.

Cem Yılmaz “Geleceğin Hekimleri” için sahneye çıktı!.. Cem Yılmaz “Geleceğin Hekimleri” için sahneye çıktı!..

ELİF ÇAK HAKKINDA: 

Eğitimine İstanbul'da başlayan Çak, ardından Berlin, Weisensee Sanat Akademisi'nde Deneysel Ürün Tasarımı eğitimi aldı. Tasarımcı, eserlerinde çok yönlü deneyimler, duyusal algılarla pekiştirilmiş gerçekliğe ve malzemenin dokunsallığına odaklanıyor. Bu bağlamda, yemekle olan mevcut ilişkimizi farklı perspektiflerden inceleyen çağdaş nesneler üretiyor.

Seçilmiş sergileri arasında; Staatliche Kunstsammlungen Dresden, Table Talks, (2021) Bouba Bowls; Bröhan Museum Berlin, Glass Hand Formed Matter (2022), The Finnish Glass Museum, Glass Hand Formed Matter (2023) Fluctus, (Proje Ortağı, Karl-Ferdinand Ludwig Neukirch) yer alıyor.

MELİSA SABANCI TAPAN ELİF ÇAK - BURAK ÇİLOĞLUGİL

GATE 27 HAKKINDA: 

Farklı pratiklerin araştırma ve üretim süreçlerini desteklemek ve disiplinler arası etkileşime zemin yaratmak amacıyla 2019’da kurulmuş bir uluslararası konuk sanatçı programı olan Gate 27, sanatı bir araştırma yöntemi olarak ele alıyor. Sanatçı, araştırmacı ve akademisyenleri, ekoloji, sürdürülebilirlik, erişilebilirlik ve yerel yaratıcı ağlar etrafında bir diyalog kurmak üzere Yeniköy ve Ayvalık’taki mekânlarına davet ediyor. Kamusal programlar ve etkinliklerle yeni iş birliklerinin oluşmasını teşvik ediyor. 

Gate 27, katılımcılara dört ila on iki hafta boyunca fikirlerini üretime dönüştürebilecekleri sakin bir çalışma alanı ve atölye ortamı sağlamakla birlikte araştırmalarını derinleştirebilmeleri için çeşitli kaynaklara ve kişilere ulaşmalarında kolaylaştırıcı rol üstleniyor. Katılımcılar, programda daha önce konuk olmuş sanatçı ve araştırmacılardan oluşan geniş ve devamlı büyüyen bir iletişim ağının parçası oluyor.

Gate 27’nin Danışma Kurulu, bağımsız küratör ve sanat danışmanı Beral Madra, Sakıp Sabancı Müzesi Müdürü Dr. Nazan Ölçer, Sabancı Üniversitesi öğretim üyeleri Doç Dr. Selçuk Artut ve Prof. Dr. Ahu Antmenden oluşuyor. Gate 27’nin konukları, alanında uzman isimlerin danışmanlığından faydalanırken, programın önceki konuklarıyla da bir araya gelerek profesyonel ağlarını genişletebiliyorlar.

Sosyal Ağlarda Gate 27:

www.gate-27.com

Instagram.com/gate.27

Facebook.com/gate.27residency

Twitter.com/gate27_

Editör: MURAT ÖZER