Sosyal medyanın nezaket kültürünü zedelediğini söyleyen eğitmen Semra Binay konuyla ilgili açıklamalarda bulundu. Binay, “Gençler, kendi dil jargonunu oluşturdu. İnsanlar olmadıkları her şey gibi görünmeye çalışıyor. Özel hayatlarını, yenilen içileni sosyal medyada paylaşıyor. Bu da bir diğer yozlaşma olan görgüsüzlüğün artmasına sebep oluyor. Bunlar bizim ve tüm medeniyetlerin görgü kurallarına aykırıdır” dedi.

'SOSYAL MEDYA, NEZAKET KÜLTÜRÜNÜ ZEDELEDİ'

Kentleşmenin, kültürel yozluğun, internet çağının ve diğer kültürlere özentinin görgüsüzlükte başlıca sebepler olduğunu vurgulayan zerafet eğitmeni Semra Binay, “Bir önemli nokta yeni nesilin ‘ben’ merkezli yetiştirilmesi. Başkalarından önce benim ne istediğim önemli düşüncesiyle saygı ve empati geliştiremeyen bir toplum yaratılması zarafete gölge düşüren bir yetiştirme biçimi. Sosyal hayatta ve sosyal medyada mahcubiyet yoksunu, gençlerin çoğalmasının başlıca sebebi ‘benci’ yetişmeleridir” ifadelerine yer verdi.

ADAB-I MUAŞERETİN MUTFAĞI AİLEDİR 

İnsanın olduğu her yerde kişilere karşılıklı kendilerini iyi ve değerli hissettiren görgü kuralların olması gerektiğini de sözlerine ekleyen Zarafet Eğitmeni Semra Binay, “Görgü kurulları için kendinize yapıldığında hoşunuza giden bir davranışı başkasına da sizin yapmanız diyebiliriz. Günümüzde Batı kaynaklı olan adab-ı muaşeret modernleşmenin ortak dilidir. Çünkü zarif bir beden diline sahip olmak her lisandan insanla doğru iletişimi başlatır.  Aslında kültürümüz adab-ı muaşeret bakımından oldukça zengin ve donanımlıdır. Ancak zaman içinde nesilden nesile aktarılırken yetersiz ve özensiz kaldı. Adab -ı muaşeretin mutfağı ailedir. Görgü, adap kuralları önce ailede öğrenilir. Çocuklar, anne baba ve aile bireylerini rol model alır ve ileriki yaşantısında gördüklerini uygular. Bugün görüyoruz ki kabalık, zorbalık şiddet ve saygısızlığın başladığı yer ailedir. Tabiki sonradan öğrenilebilinir kurallardır. Kişi kendini geliştirip yetiştirebilir. Toplumda hiç ya da saygın olmak bizim elimizde” diye konuştu.

Bir insanın temel eğitimden lisans eğitimine kadar ortalama 16 yıl eğitim aldığına da değinen Binay, “Bireyler mesleki eğitimin yanında protokolü, hitabı, tokalaşmayı, giyinmeyi, davet kurallarını ast üst ilişkilerini öğrenip hayata geçirdiğinde birçok rakibini geride bırakarak hayranlık ve saygı uyandıracaktır. Mesleki başarı; bilgi ve tecrübe kadar ‘kurumsal ilişkilerde’ iyi olmakla mümkündür. Yani kurumsal davranış kurallarını bilmekle mümkündür. ‘Usul esastan önce gelir’” dedi.