Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), mevsimsellikten arındırılmış reel kesim güven endeksinin, bir önceki aya göre 0,2 puan artarak 105,3 seviyesinde gerçekleştiğini açıkladı.

TCMB, Ekim 2023 dönemine ilişkin iktisadi yönelim istatistikleri ve reel kesim güven endeksi verilerini açıkladı. 2023 yılı Ekim ayında İktisadi Yönelim Anketi sonuçları, imalat sanayinde faaliyet gösteren 1727 iş yerinin yanıtlarının ağırlıklandırılıp, toplulaştırılmasıyla elde edildi. Buna göre; mevsimsellikten arındırılmış reel kesim güven endeksi, bir önceki aya göre 0,2 puan artarak 105,3 seviyesinde gerçekleşti. Endeksi oluşturan anket sorularına ait yayılma endeksleri incelendiğinde; mevcut toplam sipariş miktarı, gelecek 3 aydaki ihracat sipariş miktarı, gelecek 3 aydaki üretim hacmi miktarı ve mevcut mamul mal stokuna ilişkin değerlendirmeler endeksi artış yönünde etkilerken; son 3 aydaki toplam sipariş miktarı, sabit sermaye yatırım harcaması, gelecek 3 aydaki toplam istihdam ve genel gidişata ilişkin değerlendirmeler endeksi azalış yönünde etkiledi. Mevsimsellikten arındırılmamış reel kesim güven endeksi bir önceki aya göre 1,1 puan azalarak 103,3 seviyesinde gerçekleşti. 

TÜİK: "İşsizlik oranı yüzde 8,5'a geriledi" TÜİK: "İşsizlik oranı yüzde 8,5'a geriledi"SON 3 AYA YÖNELİK DEĞERLENDİRMELER

Son 3 aya yönelik değerlendirmelerde; üretim hacmi ve ihracat sipariş miktarında artış bildirenler lehine olan seyir bir önceki aya göre güçlendi. İç piyasa sipariş miktarında artış bildirenler lehine olan seyir ise bir önceki aya göre zayıfladı. Mevcut toplam siparişlerin mevsim normallerinin altında olduğu yönündeki değerlendirmeler ile mevcut mamul mal stokları seviyesinin mevsim normallerinin üstünde olduğu yönündeki değerlendirmeler, bir önceki aya göre zayıfladı. Gelecek 3 aya yönelik değerlendirmelerde; üretim hacmi, ihracat sipariş miktarı ve iç piyasa sipariş miktarında bir önceki ayda artış bekleyenler lehine olan seyir zayıfladı. Gelecek 3 aydaki istihdam ve gelecek 12 aydaki sabit sermaye yatırım harcamasına ilişkin artış yönlü beklentiler de zayıfladı.

ÜFE BEKLENTİSİ YÜZDE 62,5'E GERİLEDİ

Ortalama birim maliyetlerde; gelecek 3 ayda artış olacağını bekleyenler lehine olan seyir güçlendi, son 3 ayda artış olduğunu bildirenler lehine olan seyir ise zayıfladı. Gelecek 3 aydaki satış fiyatına ilişkin artış yönlü beklentiler güçlendi. Gelecek 12 aylık dönem sonu itibarıyla yıllık üretici fiyat endeksi (ÜFE) beklentisi, bir önceki aya göre 1,2 puan azalarak yüzde 62,5 seviyesinde gerçekleşti.

Ankete katılan iş yerlerinin yüzde 54,8'i üretimlerini kısıtlayan faktör bulunmadığını belirtirken yüzde 13,8'i talep yetersizliğinin üretimlerini kısıtlayan en önemli faktör olduğunu belirtti. Bu faktörü, sırasıyla hammadde-ekipman yetersizliği, iş gücü yetersizliği, mali imkansızlıklar ve diğer faktörler izledi. İçinde bulunduğu sanayi dalındaki genel gidişat konusunda, bir önceki aya kıyasla daha iyimser olduğunu belirtenlerin oranı yüzde 9,1'e, daha kötümser olduğunu belirtenlerin oranı yüzde 16,3'e yükseldi, aynı kaldığını belirtenlerin oranı yüzde 74,6'ya geriledi. (DHA)