Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), tarımsal girdi fiyat endeksinin (Tarım-GFE) yıllık yüzde 133,41, aylık yüzde 1,31 arttığını açıkladı.TÜİK'ten yapılan açıklamaya göre; Tarım-GFE'de, temmuz 2022'de bir önceki aya göre yüzde 1,31, geçen yılın aralık ayına göre yüzde 83,43, geçen yılın temmuz ayına göre yüzde 133,41 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 79,72 artış gerçekleşti. Ana gruplarda geçen aya göre, tarımda kullanılan mal ve hizmet endeksinde yüzde 0,71, tarımsal yatırıma katkı sağlayan mal ve hizmet endeksinde yüzde 6,44 artış gerçekleşti. Geçen yıla göre tarımsal yatırıma katkı sağlayan mal ve hizmet endeksinde yüzde 82,16, tarımda kullanılan mal ve hizmet endeksinde yüzde 141,75 artış gerçekleşti.Yıllık artışın düşük olduğu alt gruplar sırasıyla yüzde 33,90 ile veteriner harcamaları ve yüzde 51,82 ile tohum ve dikim materyali oldu. Buna karşılık, yıllık artışın yüksek olduğu alt gruplar ise sırasıyla yüzde 234,88 ile gübre ve toprak geliştiriciler ve yüzde 201,13 ile enerji ve yağlar oldu. Aylık artışın düşük olduğu alt gruplar sırasıyla yüzde 1,22 ile hayvan yemi ve yüzde 1,50 ile makine bakım masrafları oldu. Buna karşılık, aylık artışın yüksek olduğu alt gruplar ise sırasıyla yüzde 6,57 ile malzemeler ve yüzde 6,47 ile gübre ve toprak geliştiriciler oldu.Geçen aya göre azalış gösteren alt gruplar ise yüzde 4,72 ile enerji ve yağlar ve yüzde 0,28 ile diğer mal ve hizmetler oldu. (DHA)