L'Oréal Vakfı ve UNESCO, 2024 L'Oréal-UNESCO Uluslararası Bilim Kadınları Ödülleri'nde ödül alan beş ismi açıkladı. Paris'teki UNESCO Genel Merkezi’nde düzenlenen tören ile ödüle hak kazanan araştırmacılar; yaşam ve çevre bilimlerindeki öncü araştırmaları, kanser, sıtma, çocuk felci gibi bulaşıcı hastalıkların ve obezite, diyabet ve epilepsi gibi kronik rahatsızlıkların çözümüne katkıları nedeniyle onurlandırıldı.

OLAĞANÜSTÜ BEŞ ARAŞTIRMACI L’ORÉAL-UNESCO İŞ BİRLİĞİ İLE YÜRÜTÜLEN ULUSLARARASI BİLİM KADINLARI ÖDÜLÜNE LAYIK GÖRÜLDÜ

L'Oréal-UNESCO Uluslararası Bilim Kadınları Ödülleri her yıl Afrika ve Arap Devletleri, Asya ve Pasifik, Avrupa, Latin Amerika ve Karayipler ile Kuzey Amerika olmak üzere beş geniş bölgenin her birinden bir kadın bilim insanını ödüllendiriyor. 

Bu yıl 26’ncısı düzenlenen programın ödül sahipleri, dünya çapında 350 aday arasından, Inserm Araştırma Enstitüsü Araştırma Direktörü, Fransız Bilimler Akademisi üyesi ve L'Oréal-UNESCO Bilim Kadınları Uluslararası Ödülleri'nin eski kazananı olan Profesör Brigitte L. Kieffer'in başkanlık ettiği bağımsız uluslararası bir jüri tarafından seçildi.

Ödüle hak kazanan araştırmacıların çalışmaları, kanser vakalarının 2050 yılına kadar %77 oranında artabileceği, obezitenin dünya genelinde her 8 kişiden 1'ini etkilediği ve hâlâ 249 milyondan fazla sıtma enfeksiyonu vakasının bulunduğu bir dönemde, büyük halk sağlığı sorunlarıyla başa çıkmak için bilimin her zamankinden daha fazla kadına ihtiyaç duyduğunu gösterdi. 

JEAN PAUL - PROF. ALICIA KOWALTOWSKI - PROF. NADA JABADO - PROF. ROSE LEKE - PROF. NIENG YAN - PROF. GENEVIEVE ALMOUZNI - AUDREY AZOULAY 

2024 L'ORÉAL-UNESCO BİLİM KADINLARI İÇİN ULUSLARARASI ÖDÜLÜ’NÜN SAHİPLERİ

AFRİKA VE ARAP DEVLETLERİ ÖDÜLÜ

Profesör Rose Leke – İmmünoloji

Kamerun, Yaoundé I Üniversitesi, Tıp ve Biyomedikal Bilimler Fakültesi Bulaşıcı Hastalıklar ve İmmünoloji Bölümü Eski Başkanı ve Biyoteknoloji Merkezi Eski Direktörü Rose Leke, gebelikle ilişkili sıtma vakalarını iyileştirme, çocuk felcinin ortadan kaldırılmasına destek sağlama ve Afrika'da aşılama oranlarını artırma konularında gösterdiği liderliğinin yanı sıra, olağanüstü araştırmaları ve öncü çabalarıyla, genç bilim insanlarının kariyer yollarını iyileştirme konusundaki gayretleri için ödüle layık görüldü. Dr. Leke'nin ulusal, bölgesel ve küresel etkisi, memleketi Kamerun'da ve Afrika genelinde halk sağlığı üzerinde derin bir etki yarattı. Başarıları, onu genç kadın bilim insanları için bir rol model, önde gelen bir eğitimci ve savunucu olarak konumlandırdı. 

Alphan Kimyonok: “Katılımcı bir yaklaşımla ilerledik, 600’den fazla fikir aldık” Alphan Kimyonok: “Katılımcı bir yaklaşımla ilerledik, 600’den fazla fikir aldık”

LATİN AMERİKA VE KARAYİPLER ÖDÜLÜ

Profesör Alicia Kowaltowski – Biyokimya

Biyokimya Profesörü, São Paulo Üniversitesi, Brezilya

Alicia Kowaltowski, "hücrenin ana enerji kaynağı olan ve pil görevi gören" mitokondri biyolojisine yaptığı temel katkılardan dolayı ödüllendirildi. Çalışmaları, obezite ve diyabet gibi kronik hastalıkların yanı sıra yaşlanma sürecinde enerji metabolizmasının etkilerini anlamamız için kritik önem taşıyor. Bir araştırmacı ve gösterdiği liderliğinin yanı sıra Latin Amerika'da bilimin savunulması ve halka yayılması için ilham oluyor. 

KUZEY AMERİKA ÖDÜLÜ

Profesör Nada Jabado – İnsan Genetiği

McGill Üniversitesi Pediatri ve İnsan Genetiği Bölümleri Profesörü, Kanada Pediatrik Onkolojide Birinci Kademe Araştırma Başkanı, Kanada
Nada Jabado, agresif pediatrik beyin tümörlerinden sorumlu genetik bozuklukların kavranmasında devrim yarattığı için ödüllendirildi. Onkohistonlar olarak adlandırılan, insan hastalıklarındaki ilk histon mutasyonlarına ilişkin ufuk açıcı keşfi, kanser araştırma alanında temel bir değişime yol açtı. Yenilikçi araştırmaları ve küresel bir işbirlikçi ağ kurmadaki etkili liderliği sayesinde, genç hastalar için hem teşhiste hem de klinik tedavileri geliştirerek pediatrik kansere yönelik tıbbi yaklaşımı yeniden şekillendirdi.

ASYA VE PASİFİK ÖDÜLÜ

Profesör Nieng Yan – Yapısal Biyoloji

Tsinghua Üniversitesi Yaşam Bilimleri Fakültesi Üniversite Profesörü, Shenzhen Tıp Araştırma ve Çeviri Akademisi Kurucu Başkanı,  Shenzhen Körfezi Laboratuvarı Direktörü, Çin Hücre zarı boyunca iyonların ve şekerlerin trafiğine aracılık eden çoklu zar proteinlerinin atomik yapısını keşfettiği ve zarlar arası taşınmayı yöneten ilkeleri ortaya çıkardığı için ödüle layık görüldü. Olağanüstü araştırmaları epilepsi ve aritmi gibi birçok bozukluğa ışık tuttu ve ağrı sendromunun tedavisine yön verdi. Alanında lider bir otorite olan Dr. Yan, dünya çapında kadın bilim insanlarına ilham veriyor ve araştırmayla bilim eğitiminde cinsiyet eşitliğinin güçlü bir savunucusu olarak öne çıkıyor. 

AVRUPA ÖDÜLÜ

Profesör Geneviève Almouzni – Meloküler Biyoloji

Curie Enstitüsü, Bilimler Akademisi Üyesi, Ulusal Bilimsel Araştırma Merkezi (CNRS) Araştırma Direktörü, Fransa Geneviève Almouzni, DNA'nın hücre çekirdeği içindeki proteinlerle nasıl paketlendiğinin anlaşılmasına yönelik ufuk açıcı katkılarından dolayı ödüllendirildi. Epigenetik alanındaki öncü çalışması, normal gelişim sırasında hücre kimliğinin nasıl belirlendiğine ve kanser tarafından nasıl bozulduğuna dair buluşları ilerletti. Araştırmaları ilerletme, yeni nesil bilim insanlarını yetiştirme ve kadınları bilimde teşvik etme konusundaki olağanüstü başarıları ilham verici bir rol oynuyor. 

26 YILDIR BİLİMDE KADINLARI GÜÇLENDİRİYORUZ

UNESCO verilerine göre bugün hâlâ dünya çapındaki üç araştırmacıdan biri (%33) kadınlardan oluşuyor. Cam tavan bir gerçekliğini korumaya devam ediyor; Avrupa'da bilimsel liderlik rollerinin yalnızca dörtte biri kadınlar tarafından üstleniliyor ve 1901'de Nobel Bilim Ödülleri'nin ortaya çıkmasından bu yana yalnızca 25 kadın ödül aldı.

L'Oréal Vakfı ve UNESCO, 26 yıldır Bilim Kadınları İçin Uluslararası Ödülleri ve 140'tan fazla ülkeyi kapsayan Genç Yetenekler Programları aracılığıyla bilimde cinsiyet eşitliğini teşvik etmek için birlikte çalışıyor, kadın bilim insanlarına ışık tutuyor ve kadın bilim insanlarının bu konudaki cinsiyet eşitliğini kırmaya katkıda bulunuyor. 

Editör: Admin Admin