Anadolu Ajansı Çevre Forumu'na video mesaj ile katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Türkiye yenilenebilir enerjide Avrupa'da 5'inci dünyada ise 12'nci sıraya yükseldi. Bu başarıyı, yenilenebilir enerji seviyemizi toplam enerji seviyemizin yüzde 55'ine ulaştırarak elde ettik. Orman varlığımızı 23 milyon hektara çıkararak Avrupa'da orman varlığını en çok artıran ülke olduk. 81 ilde 81 milyon metrekare millet bahçesi kurma hedefimize kesintisiz bir şekilde devam ediyoruz" dedi.  

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Anadolu Ajansı'nın iklim krizi ve çevre konularındaki farkındalığı artırma hedefiyle düzenlediği Çevre Forumu'na video mesaj ile katıldı. Forumun tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını dileyerek konuşmasına başlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sanayileşme, teknolojik ilerlemeler ve insan kaynaklı etkiler çevre üzerinde maalesef çok ciddi tahribat oluşturuyor. Her geçen yıl bu tahribatın etkilerini dünya genelinde daha fazla görüyor ve hissediyoruz. Zamanında ve yeterli önlemler alınmazsa, çevre felaketleri, hava kirliliği, su ve gıda güvenliği ile biyoçeşitliliğin kaybı geri döndürülemez noktalara ulaşacaktır. Şüphesiz her meselede olduğu gibi, bu konuda da tabiata daha çok zarar veren ülkelerin daha fazla sorumluluk üstlenmesi, mücadeleye daha fazla katkı sağlaması önem arz ediyor" ifadelerine yer vedi.  

İKLİM VE ÇEVRE SORUNLARIYLA MÜCADELE ANA GÜNDEM MADDELERİMİZ ARASINDA YER ALIYOR 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İnsanı yaşat ki devlet yaşasın anlayışımız, çevrenin korunmasını da içeren geniş bir yaklaşımı ifade ediyor. Esasen biz çevreyi, yani tabiatı Allah'ın eseri ve emaneti olarak görüyoruz. Tüm insanların ortak hayat alanı olan çevreyi korumanın bir lütuf değil, bir yükümlülük olduğuna inanıyoruz. Sera gazı emisyonu bakımından tarihi sorumluluğumuz yüzde 1'in altında olmasına rağmen iklim ve çevre sorunlarıyla mücadele ana gündem maddelerimiz arasında yer alıyor" dedi.  

TÜRKİYE YENİLENEBİLİR ENERJİDE DÜNYADA 12'NCİ SIRAYA YÜKSELDİ 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Son 20 yılda ülkemizde doğayı ve çevreyi korumak ve iklim değişikliğinin etkilerinin önüne geçmek için tarihi nitelikte adımlar attık. Yenilenebilir enerjinin yaygınlaştırılması, atık yönetimi, orman alanlarının artırılması ve daha pek çok alanda bu samimi gayretlerimizin neticelerini almayı başardık. Türkiye yenilenebilir enerjide Avrupa'da 5'inci, dünyada ise 12'nci sıraya yükseldi. Bu başarıyı yenilenebilir enerji seviyemizi toplam enerji seviyemizin yüzde 55'ine ulaştırarak elde ettik" diye konuştu.  

AVRUPA'DA ORMAN VARLIĞINI EN ÇOK ARTIRAN ÜLKE OLDUK 

Erdoğan, "Orman varlığımızı 23 milyon hektara çıkararak Avrupa'da orman varlığını en çok artıran ülke olduk. 81 ilde 81 milyon metrekare millet bahçesi kurma hedefimize kesintisiz bir şekilde devam ediyoruz" dedi.  

SIFIR EMİSYONA ULAŞMAK İÇİN TÜM ADIMLARI ATMAYI SÜRDÜRECEĞİZ 

Erdoğan, "Ülkemizin ilk yerli otomobili TOGG'u tamamen elektrikli olarak tasarlarken de çevreye olan sorumluluğumuzun bilinciyle hareket ettik. Geçtiğimiz yıl Paris İklim Anlaşmasını meclisimizde onaylayarak iklim değişikliğiyle mücadelemizde önemli bir ivme yakaladık. Bu konudaki nihai hedefimiz olan 2053 yılında net sıfır emisyona ulaşmak için gerekli tüm adımları atmayı sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, iklim değişikliği ve çevre konusunda bilinçlenmenin artmasında medya kuruluşlarına büyük sorumluluk düştüğüne dikkat çekti.  

Editör: MURAT ÖZER