Dünya  Türk İş Konseyi 10. Kurultayı'nda konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Yeni bir çağın ayak sesleri giderek daha güçlü bir şekilde duyulmaya başlandı. Biz, Türkiye olarak tüm hesaplarımızı dünyanın önündeki bu müstakbel çağın lider ülkeleri arasında yer alma üzerine kuruyoruz. Yatırım, istihdam, üretim, ihracat ve cari fazla yoluyla ülkemizi büyütme yolunda kat ettiğimiz her mesafe içerisi ve dışarıyla tüm dünyamıza da yeni nefestir. En azılı Türkiye düşmanları bile artık ülkemizi görmezden gelemiyor." dedi.

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) çatısı altında faaliyet gösteren Dünya Türk İş Konseyi (DTİK), Cumhurbaşkanlığı himayelerinde Türk ve Türkiye dostu diaspora temsilcilerini İstanbul'da bir araya getirdi. Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleşen Dünya Türk İş Konseyi 10. Kurultayı'na Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katıldı.

"ALINACAK KARARLARIN YENİ BİR DÖNEMİN BAŞLANGICI OLMASINI TEMENNİ EDİYORUM"

Kurultayın, Türk Devletleri Teşkilatı 5 devlet tek diaspora umdesiyle toplanmış olmasını isabetli bulduğunu söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kurultayda yapılacak konuşmaların, tartışmaların, alınacak kararların hepimiz için yeni bir dönemin başlangıcı olmasını temenni ediyorum. Türk Devletleri Teşkilatı ile Dünya Türk İş Konseyi arasında imzalanacak protokolün hayırlı olmasını diliyorum. Her iş gibi Türk Devleti Teşkilatı'nın siyasi gücünü ve etkinliğini artıracak olan hususların başında ekonomi alanında kat edeceği ilerleme geliyor. Dünya Türk İş Konseyi'nin yapılacak anlaşmayla teşkilatımızın adeta bir parçası haline gelecek olmasını çok önemli görüyorum. Ödüllerini takdim edeceğimiz diaspora temsilcilerini tebrik ediyorum. Buradaki güzel görüntünün verdiği mesajın dalga dalga tüm dünyaya yayılacağına yürekten inanıyorum. Bugün burada hem Anadolu'dan çıkıp dünyanın dört bir yanına dağılan Türk diasporasının hem Türk dünyasındaki kardeşlerimizin ve onların diasporasının hem de İslam dünyasından kardeşlerimizin temsilcileriyle bir aradayız. Sadece Türk diasporası dediğimiz diğer ülkelerde yaşayan çalışan eğitim gören Türkiye kökenli insanlarımızın sayısının 8 milyonu bulduğunu düşünürsek, üzerinde yükseldiğimiz zeminin önemini daha iyi anlayabiliriz. Buna Azerbaycan, Özbekistan, Kazakistan, Kırgızistan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Türkmenistan, Maceristan gibi türk Devletleri Teşkilatı üye ve gözlemci devletleri de dahil etmeliyiz. Böylece karşımızdaki resim çok daha anlamlı hale gelecektir. Batı Trakya gibi, Balkanlar gibi, Kafkaslardaki diğer kardeş topluluklar gibi soydaşlarımız ile İslam dünyasını ve onların diasporasını bu fotoğraftan ayrı tutamayız." dedi.

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni’nin Joe Biden’ı beklerken sıkıldığı anlar İtalya Başbakanı Giorgia Meloni’nin Joe Biden’ı beklerken sıkıldığı anlar

"BURADAKİ HER BİR KARDEŞİMİZ BİR NESİL UĞRUNA SAVAŞARAK BU GÜNLERE GELMİŞTİR"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ana vatanları ve diasporasıyla birlikte burada temsil edilen gücün büyüklüğünü sadece bizler bilmiyoruz, bu tabloyu kendi çıkarlarına tehdit olarak görenler de aynı gerçeğin farkındalar. Türk dünyası, gerisindeki yeniliğe ve gelişmeye açık muhteşem medeniyet birikimi, güçlü devlet geleneği, sağlam sosyal yapısı, vizyoner sivil toplum kuruluşlarıyla adeta yeni bir uyanış, yeni bir şahlanış içindedir. Önce fikir olarak ortaya çıkan sonra eyleme dönüşen nihayet hedeflere adım adım yaklaşma safhalarından oluşan bu süreci rahmetli Cemil Meriç'in o veciz ifadesiyle şu şekilde tasvir edebiliriz. Düşünmek, savaşmaktır. Bir nesil uğruna, bir millet uğruna, bir medeniyet uğruna savaşmaktır. Buradaki her bir kardeşimiz bir nesil uğruna, bir millet uğruna, fikriyle, kabiliyetiyle, azmiyle, çilesiyle, başarısıyla savaşarak bugünlere gelmiştir. Dünya Türk İş Konseyi gibi yapıların katkılarıyla, kültürel, tarihsel, ekonomik, sosyal, siyasi bağlarımızı sürekli güçlendirmek için çalışıyoruz. Böylece hem kendi vatanımızda hem diasporadaki kardeşlerimizin önünde yeni bir dönemi inşallah hep birlikte açacağız." dedi.

"MEYDANI BOŞ BIRAKTIĞIMIZDA HER GÖRÜNÜMDEN KİRLİ YAPININ KUŞATMASINA MARUZ KALMAMIZ KAÇINILMAZDIR"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İletişim imkanlarının geliştiği şu dönemde ana vatan ile diaspora arasındaki bağları güçlendirmek, eskisine göre daha kolaydır. Özellikle batı ülkelerinde ne Türkiye'nin ne de diğer dostlarımızın diasporadaki güçlerini bırakın birleştirmeyi teker teker bile yeterince etkin kullanamadığı bir gerçektir. Hem sayısal hem ekonomik ve sosyal olarak bizlerden daha zayıf diasporaların siyasi olarak çok daha güçlü olduğunu yaşadığımız her hadisede tekrar tekrar görüyoruz. Bunun için hep birlikte çok daha fazla çalışmamız, çok daha yakın iş birliği içinde olmamız, çok daha etkin mekanizmalar kurmamız gerekiyor. Bu kurultay gibi platformların iş dünyasından başlayarak, sosyal ve siyasi tüm alanlara yayılan bir dalga oluşturacağına inanıyorum. Küresel düzeydeki her gelişmeyi kendi ortak hedeflerimizin dinamosu haline getirerek kısa sürede dünya çapında hayırlı neticeler elde edeceğimizden şüphe duymuyorum. Önce kendi aramızdaki sonra diğer kesimlerle çok boyutlu ilişkilerimizi bu doğrultuda hızla geliştirmenin yollarını aramalıyız. Biz meydanı boş bıraktığımızda terör örgütlerinden vesayet güçlerine, istihbarat teşkilatlarından misyonerlere her görünümden kirli yapının kuşatmasına maruz kalmamız kaçınılmazdır. Merhum İsmail Gaspıralı'nın dilde, fikirde, işte birlik ülküsü ham bir hayal değil. Dün olduğu gibi bugün de birliğimizi bütünlüğümüzü sağlamak, idame ettirmek, büyütmek en çok ihtiyacımız olan sac ayağıdırö ifadelerine yer verdi.

"TÜM HESAPLARIMIZI DÜNYANIN ÖNÜNDEKİ MÜSTAKBEL ÇAĞIN LİDER ÜLKELERİ ARASINDA YER ALMA ÜZERİNE KURUYORUZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Asırlık ayrılıklara, asırlık hasretlere, asırlık acılara, asırlık yapaylıklara son vermenin vakti gelmiştir. Hep beraber bir olduğumuzda, iri olduğumuzda, diri olduğumuzda kardeş olduğumuzda hep birlikte Türk dünyası olduğumuzda bunu sağlayabiliriz, endişeniz olmasın.  Türkiye olarak bu doğrultuda üzerimize düşen her şeyi yapıyoruz, yapmaya da devam edeceğiz.  İnsanlık tarihi boyunca toplumları ve devletleri kökünden sarsan pek çok dönüm noktalarının yaşandığına şahit oluyoruz. Son asırlarda insanlığın kadim birikiminin ve teknolojideki ilerlemenin etkisiyle adeta hayatın akış hızının arttığı bir sürece girdik. Batılıların yazdığı tarih kitaplarındaki İlk Çağ neredeyse, 4 bin yılı, Orta Çağ bin yılı, Yeni Çağ 336 yılı, Yakın Çağ ise 234 yılı ifade ediyor. Fransız İhtilali'ni milat alan yakın Çağ'ı, asıl biçimlendiren birinci ve ikinci dünya savaşlarıydı. Bu savaşlarda kurulan statüko artık dünyayı taşıyamıyor. Dolayısıyla yeni bir çağın ayak sesleri giderek daha güçlü bir şekilde duyulmaya başlandı. Biz, Türkiye olarak tüm hesaplarımızı dünyanın önündeki bu müstakbel çağın lider ülkeleri arasında yer alma üzerine kuruyoruz. Türkiye Yüzyılı derken ifade ettiğimiz vizyon tam da budur. Türk Devletleri Teşkilatı'yla bu vizyonu soydaşlarımızla paylaştık. İslam dünyasında da benzer arayışlar içindeyiz ama açıkçası orada mesafe kat etmek daha zor ve yavaş oluyor. İnşallah bunu da sağlayacağız." dedi.

"EN AZILI TÜRKİYE DÜŞMANLARI BİLE ARTIK ÜLKEMİZİ GÖRMEZDEN GELEMİYOR"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ancak birleşirsek, bir olursak, birlikte hareket edersek. Dünyanın girdiği yeni dönemde arzu ettiğimiz yere hiç şüphem yok ulaşabiliriz. Aksi takdirde kendimizi payımıza sömürünün, zulmün, sefaletin, acının düştüğü bir düzenin içerisinde buluruz. Bu söylediklerim kuzeyimizde güneyimizde, doğumuzda batımızda yaşanan hadiselerin bize gösterdiği hakikatin ta kendisidir. Çevremizde devletsiz ve vatansız kalmanın ne anlama geldiğinin sayısız örneği var. Diasporadaki her kardeşimiz, gerektiğinde dönüp sığınabileceği bir vatanı olduğunun güveniyle yaşadığı yerde kendine bir gelecek inşa etmenin bireysel olarak başarılı olmanın mücadelesini veriyor. Şayet, bu güven yoksa rüzgarda savrulan yaprak misali her an kendinizi savrulurken bulabilirsiniz. Bizim yaptığımız birlik çağrılarını sadece siyasi retorik şeklinde görenler nasıl bir yanılgı içine düştüklerini anladıklarında her şey için unutmayın çok geç olacaktır. Bunlara bakıp da ibret almamak, akıl sahibi hiç kimsenin yapacağı iş değildir. Verdiğimiz mesajları en iyi dünyanın değişen ekonomik trendlerine, ticari ilişkilerine, yeni fırsatlara hızlı uyum yeteneğine bizzat şahit olduğumuz Türk iş dünyasının anladığına inanıyorum. Diasporamızın da kendilerine yeni bir hayat kurdukları ülkelerden başlayarak tüm dünyaya yayılan başarılarıyla yazdıkları destanı gururla takip ediyoruz. Türk ekonomisinde küresel ekonomik dalgalanmaların etkisiyle yaşanan sıkıntıları adım adım geride bıraktığımız bir dönemde geçiyoruz. Yatırım, istihdam, üretim, ihracat ve cari fazla yoluyla ülkemizi büyütme yolunda kat ettiğimiz her mesafe içerisi ve dışarıyla tüm iş dünyamıza da yeni nefestir. En azılı Türkiye düşmanları bile artık ülkemizi görmezden gelemiyor. Ekonomimiz üzerinde kara bulutlar toplama çabalarında başarılı olamıyor. Elbette, Türk'ün ezeli ve ebedi imtihanı diye tarif edebileceğimiz bu kadim mücadele asla bitmeyecektir. Bize düşen görev kendi sorumluluk alanımızda bu mücadeleyi en iyi şekilde vermektir. Gerisi Rabbimizin takdiridir." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmalarının ardından iş dünyası ödülleri de verildi. (DHA

Editör: MURAT ÖZER