Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, yapılan yeni düzenleme ile 50 bin ofisin konuta dönüştürülebileceğini açıkladı. Konut olmaya müsait olan ofislerin dönüşmesi durumunda, İstanbul’da 10 bin, ülke genelinde ise 40 bin adet yeni konut arzı oluşabileceğini belirtti. GYODER Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kalyoncu, şehirlerde yeni konut geltirmeyi teşvik etmek adına başarılı bir adım olduğunu belirtirken, özellikle konut sorunu yaşanan ve yüksek fiyatların konuşulduğu bölgeler için de erişilebilir konutlar için de alternatif olacağının altını çizdi.

MEHMET KALYONCU: "OFİS STOĞUNUN DEĞERLENDİRİLMESİ ETKİSİNİ HIZLI GÖZTERECEK BİR ÇÖZÜM"

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği'nde yapılan değişikliği  kamuoyu ile paylaştı. Gayrimenkul sektörü, yatırımcı ve tüketici nezdinde ilgi ile karşılanacağını beklediklerini belirten GYODER Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kalyoncu, son dönemde bozulan arz-talep dengesi ve yüksek fiyatlarla ilgili olumlu bir gelişme olduğunu dile getirdi. Kalyoncu “Gayrimenkulün hammaddesi arsa – arazi erişiminde sıkıntıların yaşandığı bu günlerde, hem arz fazlalığından dolayı boş halde duran yeni ofis alanlarının hem de ömrü dolmuş ya da atıl halde duran ofis stoğunun değerlendirilmesi için etkili bir çözüm. Yaklaşık bir yıldır Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve Hazine Maliye Bakanlığı, sektör paydaşları ve bizim gibi sivil toplum kuruluşlarından aldıkları geri bildirimlerle çalışmalar yapmaktaydı.   Bu noktada ülkemizin bir gerçeği olan kentsel dönüşümle eski konut fonksiyonlu yapı stoğunu dönüştürmek kadar, atıl halde duran ofis stoğunuda kullanılabilir hale getirmek çok doğru bir karar oldu.  Bu karar sonrasında dönüşümü gerçekleştirilen ilk projelerden edinilen tecrübe ile uygulama kapsamının daha da geliştirileceğine inanıyoruz” dedi.Bu gibi pratik çözümlerle birlikte,yeni arsa geliştirmenin ve eski konut stoğunu dönüştürmenin oldukça zorlaştığı bir dönemde, özellikle ulaşım altyapısı kurulmuş olan Marmara Bölgesi’nde yeni yerleşim birimlerinin planlanarak konut üretiminin planlı ve sürdürülebilir bir şekilde önünün açılması dagerekiyor.

Karar kapsamında uygulama yapılacak ofislerin konuta dönüşmeye elverişli olmasının en önemli nokta olduğunu belirten ve İstanbul’da bu planlamaya uygun olan birçok ofis olduğuna değinen Kalyoncu,  bürokratik süreçlerinde hızlı bir şekilde gerçekleşeceğini ve ofisten konuta yapılacak dönüşümü teşvik etmek adına belediye ve ilgili kurumların süreçleri hızla neticelendireceğini düşündüğünü belirtti.

FİYATLARIN SPEKÜLATİF OLARAK SEYRETTİĞİ BÖLGELER İÇİN ALTERNATİF OLACAK"

Yürürlüğe giren bu karar neticesinde oluşan bu yüksek fiyat dalgasının da yavaş yavaş dengeye oturacağını belirten Kalyoncu şu açıklamada bulundu: “İstanbul başta olmak üzere büyük şehirlerde fiyatların spekülatif olarak seyrettiği bölgeler var. Öte yandan bu bölgeler yine ofis yoğunluğu ile de dikkat çekiyor. Bu karar sonrasında çok sık karşılaştığımız yüksek fiyatların artık telaffuz edilmeyeceğini düşünüyoruz. Alternatif olmadığı, limitli ürünün bulunduğu piyasa ortamında fiyatların yükselmesi mümkün oluyor. Ancak ofislerin konut olarak kullanılması ile özellikle arzda sorun olan, yüksek fiyatların sık görüldüğü noktalarda tüketici yeni alternatife ulaşacak.  Bu da konutta erişilebilirliği kolaylaştıracak. 

Editör: MURAT ÖZER