TBMM Genel Kurulu'nda 2024 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi görüşmeleri başladı. Hükümet adına bütçe sunumunu yapan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "​Dezenflasyon politikalarımızın devamlılığı sağlanarak 2025 yılında istikrar dönemine geçilecek; enflasyondaki gerileme hız kazanacak, öngörülebilirlik artacak ve 2026 yılında enflasyon yeniden tek haneye çekilecektir" dedi.

​TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş başkanlığında, 2024 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi görüşmeleri için toplandı. Kurtulmuş, 10 Aralık 1948 İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi'nin kabul edişinin 75'inci yıl dönümü dolayısı ile Meclis'in fikirlerini açıklamakta yarar gördüğünü söyledi. Güney Afrika'da, Ruanda'da, Güney Afrika ülkelerinde, Irak'ta, Suriye'de, Myanmar'da dünyanın birçok yerinde büyük insani dramlarının yaşandığını ve insan hakları ihlallerinin yaşandığı insanlık suçlarının yaşandığını belirten Kurtulmuş, "Ne yazık ki bugün de İnsan Hakları Beyannamesi'nin imzalanması, kabul edilmesinden 75 yıl sonra bugün bizim coğrafyamızda, Filistin topraklarında, Gazze'de ağır insanlık suçları işlenmektedir. Biz burada konuşurken Gazze'nin sokaklarının neredeyse yeryüzünden silinmesi iradesi ile yok edildiği ağır bir insanlık suçunu yaşıyoruz. Aynı şekilde İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi'nin açık yükümlülüklerine rağmen bugün insanlık Gazze'de yaşanan ve 67'nci gününe ulaşan bu insanlık suçlarını önlemede ne yazık ki yetersiz kalıyor. Şunu herhalde söylemek çok fazla abartı değildir; aslında bir metin olarak fevkalade insani değerleri esas alan İnsan Hakları Beyannamesi, esasında sadece raflarda kalan, sadece iyi temennilerden ibaret bir metin halindedir" ifadelerini kullandı.

'DÜNYADA YENİ BİR HAK, HUKUK, ADALET SİSTEMİNE İHTİYAÇ VAR'

İnsan Hakları Evrensel Beyannamesinde dile getirilen ağır insanlık suçlarını önleyebilecek bir küresel sistemin mevcut olmadığını ifade eden Kurtulmuş, sözlerine şöyle devam etti:

"İşte en son Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi'nde 13 ülkenin bu insanlık dramının durdurulması, acil ateşkesin sağlanmasını temin etmek üzere verdiği karara rağmen bir el hukuksuzluğa kalkmış, bir el insan haklarının ihlal edilmesinden yana oy kullanmış ve ne yazık ki şu anda Gazze'de devam eden bu zulüm durdurulamamıştır. Bu anlamda baktığınız zaman İnsan Hakları Beyannamesi'nin yanında BM de sadece kağıt üzerinde var olan bir kuruluş mahiyeti kazanmıştır. Bu vesile ile bunu bir kere daha TBMM adına, daha önce 2 kez Gazze konusunda insani duyarlılığını ortaya koymuş olan 6 siyasi partimizin ortak deklarasyonuyla bu fikrini ortaya koymuş Meclis adına bir kere daha ifade etmek istiyorum; insan hakları ihlallerinin durdurulabilmesi için dünyada yeni bir hak, hukuk, adalet ekseninde gelişecek yeni bir sisteme ihtiyaç vardır. En son BM Güvenlik Konseyi'nde alınamayan o ateşkes kararı neticesinde, bu karara sebep olanlar, bu karara el kaldıranlar bundan sonra Gazze'de işlenecek insanlık suçlarının doğrudan doğruya sorumlularıdır. Bu vesile ile insanlığın hak ve hukukunun korunduğu, yeryüzünde savaşların, haksızlıkların ortadan kaldırıldığı yeni bir dünyanın kurulması temennisi ile. Böyle bir dünyanın kurulabilmesi için TBMM'nin bu anlamda öncü olmak, garantör olması noktasında Türkiye'nin hedeflerini ortaya koyacağı yeni bir döneme geçilmesini temenni ediyorum."

YILMAZ: 'BÜTÇE, KAPSAYICI BİR KALKINMA YAKLAŞIMINA SAHİPTİR'

Yürütme adına Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, bütçe sunumunu yaptı. Yılmaz, 2024 Yılı Bütçesi'nin AK Parti Hükümeti'nin 22’nci, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin 6’ncı, Türkiye Yüzyılının ilk bütçesi olduğunu söyleyerek, "Bu siyasi istikrar beraberinde ekonomik istikrarı da getirmekte, büyüme ve sosyal refah artışına katkı sunmaktadır. Plan ve programlarımızda olduğu gibi bütçe hazırlığı sürecinde de katılımcılığa azami ölçüde önem verilmiş, çeşitli alanlarda öne çıkan hususlar bütçe çalışmalarımıza yansıtılmıştır. 2024 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi, 'dirençli şehirler', 'güçlü ekonomi' ve 'sağlıklı toplum' anlayışıyla hazırlanmıştır. Bu çerçevede bütçemiz, her alanda inşa, ihya ve Türkiye’nin büyümesini önceleyen kalemleri içermektedir. Bütçemiz; depremle yıkılan şehirlerimizi daha iyi şekilde yeniden ayağa kaldıran, geleceğe dönük afet risklerini azaltan, maliye ve para politikaları koordinasyonunu güçlendiren bir anlayış içerisinde, makro finansal ve fiyat istikrarını sağlama hedefiyle uyumlu bir yapıdadır. 2024 yılı bütçesi; yatırımı, istihdamı, üretimi ve ihracatı destekleyen, kapsayıcı bir kalkınma yaklaşımına sahiptir. Bütçemizde, istikrarlı büyümenin sağladığı imkanların, insan odaklı ve sosyal refahı artırıcı bir yaklaşımla toplumun bütün kesimleri ile paylaşılmasına öncelik verilmiştir. İşçisi, memuru, emeklisi, esnafı, çiftçisi, çocuğu, genci ve yaşlısıyla toplumun tüm kesimlerinin ihtiyaçları gözetilerek hazırlanmış, 81 ilimizin, her bir yöremizin gereksinimleri düşünülmüştür. 2024 yılı bütçemizi; milli teknoloji hamlesi, enerji ve gıda arz güvenliği, yeşil ve dijital dönüşüm gibi stratejik alanlarda milletimize verdiğimiz sözleri yerine getirmek için kullanacağız" ifadelerine yer verdi. 

'TÜRKİYE'NİN EKONOMİSİ BÜYÜMEYE DEVAM ETTİ'

Yılmaz, 2022 yılında küresel büyümedeki ivme kaybına, Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle tedarik zincirinde yaşanan aksaklıklara ve başta enerji ve gıda olmak üzere emtia fiyatlarındaki olumsuz gelişmelere rağmen, Türkiye'nin ekonomisinin zamanında alınan tedbirlerle bu zorlu dönemde de büyümeye devam ettiğini söyledi. Yılmaz, "İktisadi faaliyetin canlılığını sürdürmesiyle ülkemiz 13 yıllık kesintisiz büyüme başarısı göstermiş, 2022 yılında yüzde 5,5'lik büyüme oranıyla OECD ülkeleri ortalamasının oldukça üzerinde bir performans sergilemiştir. Bu dönemde gelişmekte olan ülkelerin ortalama yüzde 4,1, gelişmiş ülkelerin ortalama yüzde 2,6 oranında büyüdükleri düşünüldüğünde, Türkiye’nin performansındaki olumlu ayrışma göze çarpmaktadır. Salgın sonrası dönem büyümelerine bakılacak olursa, dünya ekonomisinin 2020-2022 döneminde kümülatif olarak yüzde 7 büyümesine karşın, Türkiye ekonomisi kümülatif olarak yaklaşık yüzde 20 büyüme kaydederek, küresel ekonomilerden olumlu ayrışmıştır. Dünya genelinde ve özellikle en büyük ticaret ortaklarımızın bulunduğu Avrupa ekonomilerinde durgunluk endişeleri devam ederken, Türkiye ekonomisi 11 ilimizde yaşanan deprem felaketlerine rağmen, Orta Vadeli Program hedefleriyle uyumlu bir büyüme performansı sergileyerek 2023 yılında da kesintisiz büyüme eğilimini sürdürmektedir" diye konuştu. 

'EKİM AYI İŞSİZLİK ORANI 11 YILIN EN DÜŞÜK ORANIDIR'

Yılmaz, enflasyonla mücadele konusunda kararlı adımların atıldığı bu dönemde, işgücü piyasalarının olumlu görünümünü korumakta, ekonominin istihdam oluşturma kabiliyetini güçlü bir şekilde sürdürmekte olduğunu vurgulayarak, "Genç istihdam da dahil olmak üzere istihdam artmakta, işsizlik oranları gerilemeye devam etmektedir. 2023 yılında, yaşanan deprem felaketi sonrasında, işgücü piyasasında alınan önlemler sayesinde, istihdam kaybının sınırlı düzeyde kalması sağlanmıştır. Bu kapsamda, deprem ve emeklilik ile ilgili düzenlemeler sonrasında, mevsim etkilerinden arındırılmış aylık verilere göre Ocak-Eylül döneminde istihdam 504 bin kişi artmış, işsizlik oranı ise 0,9 puan azalarak yüzde 9,1’e gerilemiştir. Bugün, konuşmamın hemen öncesinde açıklanan, ekim ayına ait en son güncel işsizlik oranı ise yüzde 8,5 olmuştur. Bu oran Kasım 2012'den bu yana 11 yılın en düşük oranıdır. Bu eğilimler doğrultusunda ve yılın dördüncü çeyreğine ilişkin bazı öncü göstergeler ışığında 2023 yılı geneli için işsizlik oranının da Orta Vadeli Programda öngördüğümüz yüzde 10,1’den daha düşük bir seviyede, tek haneli olarak gerçekleşeceğini beklediğimizi de ifade etmek istiyorum" dedi. 

'YAŞAM STANDARTLARININ YÜKSELTİLMESİNE KATKI SAĞLAMAYI SÜRDÜRECEĞİZ'

AK Parti hükümetleri döneminde her bütçede olduğu gibi, 2024 yılı bütçesinde de milletin bir kuruşunu dahi zayi etmeden, milletin her ferdinin refahını artırmak için kullanmaya devam edeceklerini kaydeden Yılmaz, "Türkiye yüzyılının ilk bütçesini, etkili ve verimli bir biçimde uygulamaya koyarak ülkemizin kalkınmasına ve milletimizin yaşam standartlarının yükseltilmesine katkı sağlamayı sürdüreceğiz. Tarihimizin en büyük afetinin yaralarını sararak şehirlerimizi daha dirençli hale getirirken, makro finansal istikrarımızı güçlendirecek ve kalıcı sosyal refahı artıracağız. Yeşil ve dijital dönüşüm başta olmak üzere teknolojik atılımlarımızı yeni seviyelere taşıyacağız. Uygulanan para ve maliye politikaları ile hayata geçireceğimiz reformlarla ülkemiz ekonomik gelişmesini sürdürecek, uluslararası alanda sahip olduğu etkili pozisyonu ile kendi hak ve menfaatlerini ve mazlum milletlerin haklarını koruyacak, onların destekçisi olmaya devam edecektir. Son 21 yılda gerçekleştirdiğimiz icraatlar ile sağlam bir altyapıyla girdiğimiz Türkiye Yüzyılında, 12'nci Kalkınma Planı ve uzun vadeli stratejimiz olan 2053 vizyonumuzla uyumlu bir şekilde, ülkemizin uluslararası konumunu güçlendirerek, güçlü ve müreffeh bir Türkiye olma gayesiyle çalışmalarımıza devam edeceğiz" değerlendirmesinde bulundu. 

'ENFLASYON 2026'DA TEK HANEYE ÇEKİLECEKTİR'

Yılmaz, 2023 yılında, döviz kurunda yaşanan gelişmeler, hizmet enflasyonundaki katılık, gıda fiyatlarındaki yüksek seyir, vergi düzenlemeleri ve maliyet baskılarına bağlı olarak güçlenen atalet etkisinin enflasyon görünümünde belirleyici olduğunu söyleyerek, "Bu bağlamda, 2023 yılı Haziran ayında başlatılan parasal ve miktarsal sıkılaştırma, seçici kredi uygulamaları ve makro ihtiyati çerçevenin sadeleştirilmesiyle enflasyon beklentilerinin ve fiyatlama davranışlarındaki bozulmanın kontrol altına alınması hedeflenmiştir. Para ve maliye politikaları arasındaki şeffaf ve güvenilir eşgüdüm ile 2024 yılının ikinci yarısından sonra enflasyonda yıllık bazda belirgin bir düşüş beklenmekte, bu dönemden itibaren kalıcı bir dezenflasyon sürecine geçilmesi öngörülmektedir. Nitekim açıklanan güncel veriler son aylarda bir düşüş eğiliminin başlamış olduğunu göstermektedir. 2022 yılında açıklanan aylık enflasyon oranlarının ortalaması yüzde 4,26 düzeyindeyken son 3 ayda açıklanan aylık enflasyon oranları ortalaması yüzde 3,82 düzeyindedir. Bu oranının önümüzdeki aylarda enflasyon oranlarının açıklanmasıyla daha da düşeceğini öngörmekteyiz. Bu süreçte, dezenflasyon politikalarımızın devamlılığı sağlanarak 2025 yılında istikrar dönemine geçilecek; enflasyondaki gerileme hız kazanacak, öngörülebilirlik artacak ve 2026 yılında enflasyon yeniden tek haneye çekilecektir. Bu doğrultuda, enflasyonu istikrarlı ve tek haneli seviyelere çekmek için tüm politika araçlarını kararlı bir şekilde uygulamaya devam edeceğiz" dedi. 

Katar, Belçika ve UNRWA, İsrail’in "Refah" saldırısını kınadı Katar, Belçika ve UNRWA, İsrail’in "Refah" saldırısını kınadı

'İHRACATIMIZ ARTMIŞTIR'

Yılmaz, dünya geneli ekonomik görünümdeki sorunlar ve jeopolitik gerilimlere rağmen dış ticarette pazar payını artırmayı sürdürdüklerini kaydederek, şöyle konuştu:

"2000’li yılların başında 30 milyar dolar seviyesindeki ihracatımız, 2022 yılında 254,2 milyar dolar seviyelerine ulaşmıştır. Bu dönemde ülkemizin dünya ihracatından aldığı pay da artış eğilimi göstermiştir. Dünya genelindeki mal ihracatındaki payımız 2000’li yılların başında yüzde 0,4 düzeyinde iken 2021 yılında ilk kez yüzde 1’in üzerine çıkmış, 2023 yılı ikinci çeyreğinde ise çeyreklik bazda yüzde 1,05’e yükselmiştir. 2023 yılında, Covid-19 sonrası dünya genelinde uygulanan genişletici politikaların yerini daraltıcı politikalar almış, küresel büyüme ve ticarette ivme kaybı yaşanmıştır. Bu dönemde, özellikle ana ihracat pazarımız olan Avrupa bölgesinde ekonomik aktivitede yavaşlama gözlenmiştir. Tüm bu olumsuzluklara rağmen Ocak-Kasım ayları arasındaki ihracatımız geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 0,7’lik düzeyde artmıştır. Orta Vadeli Program tahminimize yakın seyreden ihracat değerimizi ilerleyen yıllarda daha üst seviyelere çıkarmayı hedefliyoruz. İthalat tarafında ise yılın ilk aylarındaki artış eğiliminin tersine döndüğü görülmektedir. Bu eğiliminin devam etmesiyle cari işlemler dengemizde son aylardaki olumlu görünümün sürmesini bekliyoruz. Cari işlemler açığındaki Mayıs ayı sonrasında yaşanan toparlanma, aylık bazda iki defa cari işlemler fazlası verilmesini, mal ve hizmet ticaretine ilişkin dış dengenin iyileşmesini sağlamıştır. Önümüzdeki süreçte cari işlemler dengesi açığının azalmaya devam etmesi öngörülmektedir."

SP: EKONOMİ İKİ BAŞLI YÖNETİLİYOR

TBMM Genel Kurulu'nda 2024 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi görüşmeleri devam ediyor. Bütçenin tümü üzerine gruplar adına ilk sözü Saadet Partisi (SP) Grubu adına İstanbul Milletvekili Selim Temurci aldı. Hükümetin politikalarını eleştiren Temurci, Türkiye’de bir ‘Varlık Fonu’ gerçeği olduğunu belirterek, "Bu ülkede neredeyse birkaç ayda bir önümüze fonlar geliyor. Bu fonlar Meclisin bütçe denetimi dışındaki fonlar, onun için devletin bütün harcamalarının mutlaka bütçe içine konulması ve bu Meclise gelmesi lazım. Harcanan her bir kuruşun denetimini de Sayıştay, Türkiye Büyük Millet Meclisi adına yapmak zorundadır” dedi.

2024 bütçesiyle ilgili görüşlerini de aktaran Temurci, bütçeyi sorularla eleştirdi. Temurci, "Gelirlerimiz giderlerimizi karşılayabiliyor mu? Karşılayamıyorsa daha iyiye mi daha kötüye mi gidiyor? Ayağını yorganına göre uzatan bir ekonomimiz var mı? Bence 2024 bütçesinde hepimizin sorgulaması gereken başka bir şey var; Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi ekonomimize iyi gelmiş midir? Evet, milletimiz o yetkiyi vermiştir ama faizle, dövizle, enflasyonla mücadelede başarılı bütçeler ortaya koyabilmiş miyiz?” dedi.  

Bütçenin tümü üzerinde yapılan görüşmelerde, SP grubu adına ikinci sözü alan Grup Başkanvekili Bülent Kaya ise Hükümetin ekonomi yönetimini eleştirdi. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile ekonominin iki başlı yönetildiğini ifade eden Kaya, “Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminde tek başına hükümet olan Cumhurbaşkanı. Peki, nerede Cumhurbaşkanı? Maalesef bugün, bu Mecliste, bu bütçe Cumhurbaşkanı tarafından sunulmuyor. Sorumlusunun olmadığı yerde, bu bir bütçe teklifinden ziyade bir bütçe dayatması olmuyor mu? Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile birlikte iki başlı bir bütçe yönetim sürecine geçildi. Bütçe politikalarını belirleyemeyen bir Maliye Bakanı, maliye politikaları, vergi politikaları, harcama politikaları üzerinden nasıl bir çalışma yürütebilir? Üretse bile bütçedeki bu iki başlı yapı nedeniyle politikalar ne kadar etkili ve verimli olabilir, ne kadar inandırıcı olabilir?” değerlendirmesinde bulundu.

İYİ PARTİ: FAİZLERİ AŞAĞIYA ÇEKMENİZE RAĞMEN NEDEN ENFLASYON DÜŞMEDİ?

İYİ Parti Grubu adına konuşan Grup Başkanı Koray Aydın, hükümetin uyguladığı tüm programlara rağmen enflasyonun düşmediğini dile getirerek, "Ortak aklın ve ekonominin temel kurallarını hiçe sayarak faizleri aşağıya çekmenize rağmen neden enflasyon düşmedi? Millet olarak çok merak ediyoruz çünkü yoksulluk ve sefalet içindeki milletimizin bunu bilmeye hakkı var. Cumhurbaşkanı’nın enflasyon ve faiz teorileri yerle yeksan oldu; Türkiye’nin ekonomi tarihine de kara bir leke sürmüş oldu" ifadesini kullandı.

Aydın, Filistin’de yaşananlara da değinerek, "İktidarın Filistin’deki duruşu esasta doğru, usulde ise son derece hatalıdır. Sabah akşam kınama yaparak bu işler olmaz. Mecliste çay ocaklarında kahveyi yasaklayarak bu işler olmaz. Türkiye’den İsrail limanlarına yüzlerce gemi giderken iç politikada hamaset yapmakla bu işler asla olmaz" eleştirisinde bulundu.

MHP: 6 ŞUBAT, TERÖR, EKONOMİ VE TEHDİTLER GÜNDEMİN ÖNE ÇIKAN BAŞLIKLARIDIR

MHP Grubu adına söz alan Grup Başkanvekili Erkan Akçay, da Milliyetçi Hareket Partisi Grubunun düşünce ve kanaatlerini paylaştı. Dünya savaşların, çatışmaların, salgınların ve ekonomik buhranların neden olduğu küresel krizlerle boğuştuğunu aktaran Akçay, “Ülkemizin gündemi de yoğun ve çetindir. İsrail’in Filistin’deki katliamları, Rusya-Ukrayna savaşı, 6 Şubat'ta yaşadığımız büyük deprem felaketi, terörle mücadele, ekonomik istikrarın sağlanması, bekamızı hedef alan tehditler gündemin öne çıkan başlıklarıdır. Tüm bu olumsuzluklara rağmen Türkiye istikrar içinde Türk ve Türkiye Yüzyılı hedeflerine emin adımlarla ilerlemektedir” dedi.

Türkiye ve bölgenin tarihinin en kritik döneminden geçtiğine dikkat çeken Akçay, “Şark meselesi yeniden gündeme getirilmiş, asırlık plan ve projeler uygulamaya geçirilmiştir. Sözde müttefiklerimiz güneyimizde terör örgütlerinin hamisi ve tedarikçisi olmuşlardır. Lider ülke Türkiye ülkümüzün önemli unsurlarından biri de bağımsız, etkili, sonuç alıcı, Türkiye merkezli ve çok yönlü bir dış politikadır. Egemenlik haklarımıza yönelik saldırı girişimleri diplomasi ve caydırıcı gücümüzle etkisiz hale getirilmiştir” yorumunda bulundu.

HEDEP'Lİ BAKIRHAN'IN KÜRTÇE İFADELER KULLANMASINA MHP VE İYİ PARTİ'DEN TEPKİ

HEDEP Grubu adına Eş Genel Başkan Tuncer Bakırhan konuştu. Bakırhan konuşması sırasında sık sık Kürtçe ifadeler kullanınca MHP ve İYİ Parti sıralarından tepki gösterildi. Bakırhan, Hükümetin 2024 Bütçesi’nin eleştirerek, "Bu yoksulluk ve kriz koşullarında bunun yüzde 10’unun savaşa ayrılmış olması nasıl açıklanabilir? Verdiğimiz her 100 lira verginin 10 lirası bu halka şiddet ve baskı olarak dönüyor. Bu nasıl izah edilebilir, hangi vicdan bunu kabul edebilir? Barışın maliyeti yoktur ama savaş, şiddet, çatışma maliyetlidir" diye konuştu. 

Genel Kurul’da, bütçe üzerine görüşmeler devam ediyor. (DHA)

CHP: ENFLASYONLA MÜCADELE YETERLİLİĞİ GÖSTERMEYEN BÜTÇELERİN BİR TEKRARI

TBMM Genel Kurulu'nda 2024 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi görüşmeleri devam ederken, CHP Grubu adına Genel Başkan Özgür Özel söz aldı. Özel, her yıl TBMM’de yapılan bütçe görüşmelerinin önemine vurgu yaptı. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemiyle birlikte TBMM’nin pek çok yetkisinin elinden alındığını belirten Özel, “Anayasa değişikliği bu Meclisin elinden sözlü soruyu, gensoruyu, güvenoyunu alan, Meclisin yetkilerini saraya devreden yoldur” ifadesini kullandı.

AK Parti iktidarlarının ekonomik politikalarını  eleştiren Özel, “Cumhuriyetin ilk yüzyılının neredeyse son çeyreğinde Adalet ve Kalkınma Partisi tek başına iktidardaydı.  Adalet ve Kalkınma Partisi, cumhuriyetin ilk yüzyılının son 25 yılında, neredeyse son çeyreğinde bütün bütçeleri yaptı ve Adalet ve Kalkınma Partisi bu bütçeleri yaparken özellikle şu hedefi ortaya koyuyordu; biz, Türkiye Cumhuriyeti’ni dünyanın en güçlü 10 ekonomisi içine sokacağız. Bugün üzülerek görüyorum ki bu bütçe cumhuriyetin ilk çeyreğini kalkındıran, zenginleştiren, milli ekonomiyi güçlendiren bütçeleri örnek almak yerine son 20 yıldaki yoksullaştıran, işsizleştiren, emeği ucuz iş gücü haline getiren, gelir adaletsizliğini büyüten, enflasyonla mücadele yeterliliği göstermeyen bütçelerin bir tekrarı” değerlendirmesinde bulundu.

‘MEMLEKETTE BİR SUÇ EKONOMİSİ VAR’

Türkiye'de bugün bir suç ekonomisinin de gündemde olduğunu ifade eden Özel, konuşmasına şöyle devam etti:

"Ekonomide siyasi tercih olması gereken yerden, taraftan kullanılmadığı için, yapmış olduğunuz tercihler ekonomi yönetiminde yetkin, mahir isimler olmadığı için, bu hatalarla, bu inatlarla felakete sürüklenen ekonomi için bambaşka çarelere bambaşka yollara sapıldığı için bugün memlekette bir suç ekonomisi var”

Özel’in, AK Parti iktidarları ve Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne yönelik eleştirilerine AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Varank tepki gösterince, CHP’li milletvekilleri de, “Genel Başkan konuşuyor saygılı olun” diye tepki gösterdi. Özel’in konuşması sırasında Varank ile CHP’li milletvekilleri bir süre sözlü tartışmaya girdi.

MECLİS BAŞKANI İLE TARTIŞMA

Özgür Özel konuşmasının bir bölümünde Meclis Başkanı Numan kurtulmuş ile karşı karşıya geldi. Özel, Yargıtay 3. Ceza Dairesi’nin, Anayasa Mahkemesi’nin tutuklu Milletvekili Can Atalay kararına yönelik eleştirisini hatırlattı. Yargıtay’ın kararına ilişkin Özel, “Hemen aradım Sayın Kurtulmuş’u ‘Başkanım, Danışma Kurulunu toplayın, buna nasıl tepki vereceğiz, konuşalım.’ dedim. Çünkü o gece (15 Temmuz gecesi) öyle yapmıştık, kapalı Meclisi açmıştık, hep birlikte toplanmıştık, artık durulamaz hale gelince aşağı kata inmiştik, oturup darbeye karşı ne yapacağımızı yazmıştık. Cemil Çiçek de oradaydı, İsmail Kahraman da oradaydı, Erkan Akçay da oradaydı, hep birlikteydik; sandım ki bu darbeye de hep beraber direniriz. Sayın Başkan önce ‘tamam’ dedi. Üç saat sonra vazgeçti” dedi.

Yargıtay’ın kararının Meclis’te tartışılması gerektiğinin altını çizen Özel, Kurtulmuş’un önce Danışma Kurulu’nu toplayacağını ama sonra vazgeçtiğini söyledi. Özel, Kurtulmuş’u tarafsız Meclis Başkanı olmaya davet etti.

Özel’in sözlerine yanıt veren Meclis Başkanı Kurtulmuş ise “Sayın Özel, konuşmanızın başında beni Meclis Başkanlığının tarafsızlık alanına hapsederek iki konuda benim cevap vermem gereken konulara girdiniz. İçtüzük 64’üncü madde ‘Meclis Başkanı tartışmalara katılamaz.’ diyor. Sayın Özel, telefon etti doğrudur. Dedi ki, ‘Bu konuyla ilgili bir Danışma Kurulu toplantısı yapalım.’ O gün Filistin Meclis Başkanını ve heyetini ağırlayacağımızı kendisine söyledim ve ‘Eğer vakit bulabilirsek belki o tören bittikten sonra olabilir.’ dedim” dedi.

Kurtulmuş o günkü program yoğunluğu gerekçesiyle Danışma Kurulu’nu toplamadığını kaydederek, Meclis’te tartışılması ve araştırılması gereken başka konular da olduğunu belirterek şöyle devam etti:

"En başta söylediğim şey, yine Meclis Başkanının tarafsızlığıyla elimi kolumu bağlıyorsunuz, keşke şöyle serbest bir ortamda, istediğiniz her ortamda Türkiye'deki verilen siyasi mücadelenin hangi badirelerden geçerek bu noktaya geldiğini şöyle aklıselim bir şekilde tartışma imkanımız olsa ama sözlerinizde şu çağrışımı da asla kabul etmediğimi ifade etmek isterim; sanki Sevr’i savunanları savunuyormuş gibi, ya da Amerikan, İngiliz mandacılarını savunanları savunuyormuş gibi bir haletiruhiye içerisinde olmayın. Yakın dönem siyasi tarihine ilişkin 6 tane olayın sadece ismini vereceğim, bu olayın yanında kimler vardı, kimler karşısındaydı, bunları araştırmak da herhalde Türk siyasetiyle ilgilenenlere düşer. 6 tane olayın ismini veriyorum, bunların 3 tanesi Osmanlı döneminde oldu, 3 tanesi Cumhuriyet döneminde oldu. Bunlardan birincisi Babıali Baskını’dır, bunlardan bir diğeri Feriye Baskını’dır, bir diğeri ise Abdülhamit Han’ın Hal’ Fetvası’dır. Bu üç olayın arkasında kim var, yanında kimler var, bunları araştırın”

Kurtulmuş’un bu sözleri AK Partili milletvekilleri tarafından alkışlanırken, CHP’li milletvekilleri ise sert tepki göstererek, “Bu ne demek oluyor? Biz mi varız? Ne demek bu? Kim var, anlamadık. Biz mi varız? Kimi suçluyorsunuz Sayın Başkan? Böyle bir bu, tarafsızlığa aykırı, bu yaptığınız tarafsızlığa aykırı” ifadelerini kullandı. 

Tartışmanın karşılıklı uzaması üzerine oturuma ara verildi. Verilen aranın ardından, Genel Kurul’da görüşmeler sürüyor. (DHA)

Editör: MURAT ÖZER