Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), iktisadi yönelim istatistikleri ve reel kesim endeksi verilerini açıkladı. Reel kesim güven endeksi, bir önceki aya göre 1,6 puan azalarak 102,1 seviyesine geriledi.

REEL KESİM GÜVEN ENDEKSİ 1,6 PUAN AZALDI

TCMB'den yapılan açıklamaya göre, 2022 yılı Ağustos ayında 'İktisadi Yönelim Anketi' sonuçları, imalat sanayinde faaliyet gösteren 1754 iş yerinin yanıtlarının ağırlıklandırılıp toplulaştırılmasıyla elde edilerek değerlendirildi. Reel kesim güven endeksi, bir önceki aya göre 1,6 puan azalarak 102,1 seviyesinde gerçekleşti. Endeksi oluşturan anket sorularına ait yayılma endeksleri incelendiğinde, gelecek 3 aydaki üretim hacmi, genel gidişat, mevcut mamul mal stoku ve mevcut toplam sipariş miktarına ilişkin değerlendirmeler endeksi artış yönünde etkilerken, son 3 aydaki toplam sipariş miktarı, sabit sermaye yatırım harcaması, gelecek 3 aydaki ihracat sipariş miktarı ve gelecek 3 aydaki toplam istihdama ilişkin değerlendirmeler endeksi azalış yönünde etkiledi.

Mevsimsellikten arındırılmış reel kesim güven endeksi, önceki aya göre 1,1 puan azalarak 101,4 seviyesine indi. Son 3 aya yönelik değerlendirmelerde, üretim hacminde artış bildirenler lehine olan seyir bir önceki aya göre zayıfladı. İç piyasa sipariş miktarı ve ihracat sipariş miktarında ise artış bildirenler lehine olan seyir azalış bildirenler lehine döndü. Mevcut toplam siparişlerin mevsim normallerinin altında olduğu yönündeki değerlendirmeler ile mevcut mamul mal stoklarının seviyesinin mevsim normallerinin üzerinde olduğu yönündeki değerlendirmeler, zayıfladı.

ÜFE BEKLENTİSİ ARTTI

Gelecek 3 aya yönelik değerlendirmelerde, üretim hacminde bir önceki ayda artış bekleyenler lehine olan seyir güçlendi, iç piyasa sipariş miktarı ve ihracat sipariş miktarında ise artış bekleyenler lehine olan seyir zayıfladı. Gelecek 12 aydaki sabit sermaye yatırım harcaması ve gelecek 3 aydaki istihdama ilişkin artış yönlü beklentiler de bir önceki aya göre zayıfladı. Ortalama birim maliyetlerde, gelecek 3 ayda artış olacağını bekleyenler ve son 3 ayda artış olduğunu bildirenler lehine olan seyir zayıfladı. Gelecek 3 aydaki satış fiyatına ilişkin artış yönlü beklentilerin de zayıfladığı gözlendi. Gelecek 12 aylık dönem sonu itibarıyla yıllık üretici fiyat endeksi (ÜFE) beklentisi bir önceki aya göre 2,2 puan artarak yüzde 87,7 seviyesine çıktı. İçinde bulunduğu sanayi dalındaki genel gidişat konusunda, bir önceki aya kıyasla daha iyimser olduğunu belirtenlerin oranı yüzde 4,7'ye, daha kötümser olduğunu belirtenlerin oranı yüzde 25'e gerilerken, aynı kaldığını belirtenlerin oranı yüzde 70,3'e yükseldi.

Editör: MURAT ÖZER