Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Birleşmiş Milletler (BM) Engellilerin Haklarına İlişkin Sözleşme’nin (EHİS) 15. Taraf Devletler Konferansı’na video mesajla katılarak Türkiye’nin Ulusal Beyanını paylaştı.

Video mesajında Türkiye’nin Ulusal Beyanını paylaşan Yanık, şunları kaydetti:

“Kovid-19 salgını hayatın her alanında önemli zorluklar yarattı ve engelli bireylerin en çok etkilenenler arasında olduğunu biliyoruz. Türkiye, pandemiye rağmen Engellilerin Haklarına İlişkin Sözleşme ve 2030 gündemi çerçevesinde engelli bireyleri kapsayıcı bir yaklaşımla hem politika oluşturma hem de politikaların uygulanması açısından önemli adımlar atmaya devam etti. Kimseyi geride bırakmayan bir toplum vizyonuyla hareket eden Türkiye, toplumsal kalkınmanın asli unsuru olarak her bireye öncelik vermektedir. Politikalarımızı ve hizmetlerimizi, insan haklarını temel alan bir yaklaşımla, engelli bireyleri kapsayıcı bir bakış açısıyla oluşturuyoruz. 2005 yılında çıkarılan Engelliler Hakkında Kanun, bu felsefenin en önemli yansıması olan ana politikamızın temelini oluşturmaktadır. Engelli bireylerin katılımı konusunda son yirmi yılda ulaştığımız seviye, gelecek için daha ileri bir noktayı hedeflememizde bize rehberlik etti. Özellikle kapsayıcı bilgi ve iletişim ve teknolojilerin geliştirilmesinde, istihdam çeşitliliğinin artırılmasında ve engelli bireylerin haklarının ve bağımsız yaşamlarının korunmasını destekleyen insani acil durumların ele alınmasında önemli ilerleme kaydedilmiştir.”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Aralık 2021'de 2030 yılına kadar tüm politika ve hizmetlerde bir yol haritası olacak “2030 Engelsiz Vizyonu”nun açıklandığını hatırlatan Bakan Yanık, “Üst düzey bir politika belgesi olan 'Engelsiz Vizyon', engelliliği tüm politika, program ve hizmetlerde ana akım haline getirmek için bütüncül bir çerçeve oluşturmayı, engellilik konusunu daha görünür hale getirmeyi ve engelli bireylerin politika oluşturma ve uygulama süreçlerine katılımını sağlamayı amaçlamaktadır. Engelsiz Vizyon’un 3 yıllık eylem planı ile hayata geçirilmesi öngörülmektedir” ifadelerine yer verdi.

Bakan Yanık, mesajının sonunda konferansın, pandemi sonrası yeniden yapılanma sürecinde engelli bireylerin haklarının korunması ve güçlendirilmesi konusunda küresel düzeyde önemli görüşler ve katkılar sağlayacağına inandığını vurguladı.