Oxford Üniversitesi bünyesinde faaliyet gösteren Reuters Gazetecilik Çalışmaları Enstitüsü tarafından yayımlanan ‘Dijital Haber Raporu 2023’ raporunda, dünyanın yüzde 48'inin haberlerle ‘çok veya aşırı’ ilgilendikleri, 2017 yılındaki raporda bu oranın yüzde 63 olduğu ifade edildi.

Dijital Haber Raporu 2023’te dikkat çeken bulgular arasında, insanların Covid-19 salgını ve Ukrayna’nın işgali gibi küresel olaylardan sonra haber edinmek için ayırdıkları bütçeyi gözden geçirdikleri, küresel olarak insanların yüzde 48'inin haberlerle ‘çok veya aşırı’ ilgilendikleri ve bu oranın 2017’de yüzde 63 olduğu yer aldı. Ankete katılanların yalnızca yaklaşık beşte biri (yüzde 22) artık habere bir internet sitesi veya uygulamayla ulaştıklarını belirtirken, bu oranın 2018’den itibaren yüzde 10’luk bir düşüş yaşadığı kaydedildi.

VİDEO BAZLI SOSYAL MEDYA YÜKSELİŞTE

Avrupa Adalet Divanı, AB Komisyonu’nu Covid aşısı sözleşmesi davasında kusurlu buldu Avrupa Adalet Divanı, AB Komisyonu’nu Covid aşısı sözleşmesi davasında kusurlu buldu

TikTok gibi video bazlı sosyal medya platformlarında yanlış bilgi ve dezenformasyon endişelerinin halk arasında rekor dereceye ulaşmasına rağmen, bu platformların kullanımının arttığı vurgulandı. Raporda, “Facebook genel olarak en çok kullanılan sosyal ağlardan biri olmaya devam ediyor, ancak odağını haberlerden uzaklaştırdığı için gazetecilik üzerindeki etkisi azalıyor. Ayrıca (Facebook), YouTube gibi yerleşik ağlardan ve TikTok gibi canlı gençlik odaklı ağlardan kaynaklanan yeni zorluklarla da karşı karşıyadır. Çinlilerin sahip olduğu sosyal ağ (TikTok), pazarlarda 18-24 yaş grubundakilerin yüzde 44'üne ve haberler konusunda yüzde 20'sine ulaşıyor. Asya-Pasifik, Afrika ve Latin Amerika'nın bazı bölgelerinde en hızlı şekilde büyüyor” ifadeleri yer aldı.

HABERLER ÜNLÜ VE INFLUENCER’LARDAN ALINIYOR

Raporda, ankete katılanların gazetecilerden çok TikTok, Instagram ve Snapchat gibi ağlardaki fenomen ve influencerları haber kaynağı olarak gördükleri belirtildi. Twitter ve Facebook gibi platformlarda ise haber kaynağı olarak medya organlarının ve gazetecilerin dikkate alındığı aktarıldı.

EN GÜVENİLİR HABERLER FİNLANDİYA’DA

Haberde ‘güven’ konusunda Finlandiya, yüzde 69 ile en yüksek genel güven düzeyine sahip ülke olmaya devam ederken, Yunanistan yüzde 19 ile en düşük düzeydeki ülke oldu.

Televizyon ve basılı medya gibi geleneksel medya organlarına ilginin azaldığı ifade edilen raporda, haber alma konusunda en çok harcama yapanların yüzde 39 ile Norveçliler olduğu, en az harcama yapanların ise yüzde 9 ile Japon ve İngilizlerin olduğu bilgisi paylaşıldı.
 

Editör: MURAT ÖZER