Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Uyguladığımız öngörülebilir ve kurala dayalı politikalarımıza; enflasyon ve cari açıkta kalıcı düşüş ve makro-finansal istikrar sağlanıncaya kadar devam edeceğiz. Böylece sürdürülebilir yüksek büyümenin temelini güçlendireceğiz" dedi.

"SÜRDÜRÜLEBİLİR YÜKSEK BÜYÜMENİN TEMELİNİ GÜÇLENDİRECEĞİZ"

Bakan Şimşek, yaptığı yazılı açıklamada, yılın 3'üncü çeyreğine ilişkin büyüme rakamlarıyla ilgili değerlendirmede bulundu. Şimşek, Türkiye ekonomisinin 2023 yılının 3'üncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 5,9 büyürken, mevsimsel düzeltilmiş Gayrisafi Yurt İçi Hasıla (GSYH) büyümesinin bir önceki çeyreğe göre yüzde 0,3 olduğunu belirtti.

'YATIRIM VE İHRACAT ARTIŞ GÖSTERDİ'

İlk 9 ayda büyümenin yıllık yüzde 4,7 olarak gerçekleştiğini ve 3'üncü çeyrek itibarıyla yıllıklandırılmış milli gelirin 1 trilyon 76 milyar dolar seviyesine yükseldiğini kaydeden Şimşek, "Uyguladığımız dezenflasyon programının finansal piyasalarda olumlu etkilerini gördük. Yatırımcı güveni arttı, ülkemiz risk primi düştü, uluslararası sermaye girişi başladı, rezervlerimiz güçlendi ve kur oynaklığı azaldı. Programımızın öngörüsü dahilinde büyümede daha dengeli bir kompozisyona doğru yol alıyoruz. Yılın ilk yarısına göre iç talebin büyümeye verdiği katkı 8,8 puandan 7,3 puana gerilerken, net dış talebin negatif katkısı 4,9 puandan negatif 2,6 puana düştü. Bir önceki çeyreğe göre özel tüketim daralırken; yatırım ve ihracat artış gösterdi. Dengelenmeye yönelik uyguladığımız politikalar sonucunda eylül ayında cari açıkta mayısa göre yıllık 8,6 milyar dolar iyileşme sağlandı. Ekim ve kasım aylarına ilişkin dış ticaret verileri cari açıktaki iyileşmenin devam edeceğine işaret ediyor" dedi.

TÜİK: "Ocakta ihracat arttı, ithalat azaldı" TÜİK: "Ocakta ihracat arttı, ithalat azaldı"

'İŞSİZLİK ORANI 2013'TEN BU YANA EN DÜŞÜK SEVİYEDE'

Büyümede dengelenme, dışa bağımlılığın azaltılması ve cari açığın kalıcı olarak düşürülmesi için yüksek teknolojik ürünlerin üretimine yönelik yatırımları, ihracatçıların finansmana erişimini ve hizmet ihracatını güçlü bir şekilde desteklediklerini vurgulayan Şimşek, "300 milyar TL hacminde Yatırım Taahhütlü Avans Kredisi Programını hayata geçirdik. Eximbank'ın sermayesini artırdık ve günlük reeskont kredi limitini 10 katına çıkararak 3 milyar liraya yükselttik. Son olarak, hizmet ihracatından elde edilen gelirlere sağlanan kazanç istisnasını artıran düzenleme Yüce Meclisimizde görüşülüyor. İşgücü piyasalarında olumlu görünüm devam ediyor. Üçüncü çeyrekte de istihdam artışı ve işsizlik oranındaki düşüş devam etmiştir. Eylül ayında mevsimsel düzeltilmiş işsizlik oranı yüzde 9,1 ile 2013 yılı aralık ayından sonraki en düşük seviyesine geriledi. Uyguladığımız öngörülebilir ve kurala dayalı politikalarımıza; enflasyon ve cari açıkta kalıcı düşüş ve makro-finansal istikrar sağlanıncaya kadar devam edeceğiz. Böylece sürdürülebilir yüksek büyümenin temelini güçlendireceğiz" ifadelerine yer verdi.

Editör: MURAT ÖZER