Ünlü müzayedeci Uğur Batur, önceki gün Lale Müzesi’nde Bir Umut Derneği yarırına öğlen yemeği ve müzayede düzenledi.

UĞUR BATUR - CEREN HATİPOĞLU - SALİH ARSLAN 

İş ve cemiyet dünyasından yaklaşık 100 kişinin katıldığı davette hanımlar iyilik için yarıştı.

TÜRKAN ŞERBETÇİ

Davette Türkan Şerbetçi’ye eğitime katkılarından dolayı teşekkür plaketi takdim edildi. Batur, her biri birbirinden güzel ve özel eserlerin müzayedesini dernek yararına gerçekleştirdi.

NURGÜN KEMALBAY - ZEYNEP TOKER - GÜLNÜR KAMAŞAK 

Nurgün Kemalbay, Zeynep Toker ve Gülnur Kamaşak’a sürpriz doğum günü yapıldı.

ARTE TAHİR

CEMİYET BİR UMUT DERNEĞİ YARARINA TOPLANDI

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz, Türkan Şerbetçi, Arte Tahir, Aslı Aydın, Banu Sağnak, Burçak Temizkanoğlu, Şebnem Dönerci, Mine Aksu, Çiğdem Kurt, Dilek-Ergün Azaphan, Eda Erdoğan, Gülay Kuriş, Hatice Bezal, Güniz İyianlar, Gülnur Kamaşak, Hilal Kallıkcı, Filiz Kaya, Hatice Bahşi, Jülide Önengut, Milla Park, Anne Mallia, Neslihan Kozanoğlu, Sayeh Gauvin, Ebru Sanver, Akram Madani, Naz Kamaşak, Nezihe Kıvrak, Nurgul Kemalbay, Nursen Aksu, Ayla Öztürk, Oya Anlar, Pınar Danışoğlu, Nurdan Karaçay Keçeci, Tuğba Sayalı, Gülay Kuru, Aynur Turgut, Salih Arslan ve Zeynep Toker davete katılanlar arasındaydı.

ASLI AYDIN 

Misafirler aynı zamanda Andy Warhol sergisini de ziyaret ettiler.

BANU SAĞNAK

BURÇAK TEMİZKANOĞLU - ŞEBNEM DÖNERCİ - MİNE AKSU 

ÇİĞDEM KURT

DİLEK - ERGÜN AZAPHAN 

EDA ERDOĞAN 

Ünlüleri Morini İstanbul'da buluşturan davet: Beymen Chocolate Ünlüleri Morini İstanbul'da buluşturan davet: Beymen Chocolate

ELİF YAZICI GİRGİN 

FİLİZ KAYA

GÜLAY KURİŞ - HATİCE BEZAL 

GÜNİZ İYİANLAR 

GÜNNÜR KAMAŞAK - ÖZGÜL ÖZKAN YAVUZ

HİLAL KALLIKÇI - HATİCE BAHŞİ

JULİDE ÖNENGÜT

MİLLA PARK - ANNE MALLİA - NESLİHAN KOZANOĞLU - SAYEH GAUVİN - EBRU SANVER - AKRAM MADANİ 

NAZ KAMAŞAK

NEZİHE KIVRAK 

NURGÜL KEMALBAY 

NURSEN AKSU - AYLA ÖZTÜRK 

OYA ANLAR

PINAR DANIŞOĞLU - NURDAN KARAÇAY KEÇECİ

TUĞBA SAYALI 

ÖZGÜR İREY - CEREN HATİPOĞLU