Ekonomik İşbirliği Teşkilatı'nın 25'inci yıl dönümü kapsamında D-8 Teşkilatı ve TOBB iş birliğinde D-8 Yatırım Forumu gerçekleşti. Programda konuşan Ticaret Bakanı Mehmet Muş "Türkiye olarak geçen sene 225 milyar dolarlık mal ihracatı gerçekleştirdik. Bu yılki hedefimiz ise 250 milyar dolar ve üstü. Bu hedef doğrultusunda emin adımlarla yürüyoruz" dedi.  

Türkiye, Bangladeş, Endonezya, İran, Malezya, Mısır, Nijerya ve Pakistan'dan oluşan Gelişen Sekiz Ülke (D-8) Ekonomik İşbirliği Teşkilatı’nın 25’inci yıl dönümü kapsamında D-8 Teşkilatı ve TOBB iş birliğinde D-8 Yatırım Forumu gerçekleşti. İstanbul'da bir otelde düzenenlenen programa, Ticaret Bakanı Mehmet Muş, D-8 Genel Sekreteri Büyükelçi Isiaka Abdulqadir Imam, Nijerya Dışişleri Bakanı Zubairu Dada, Pakistan Yatırım Kurulu Federal Bakanı Chaudhry Salik Hussain, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, ülkelerin büyükelçileri ve temsilcileri katıldı.   

"BU YIL İHRACAT HEDEFİMİZ 250 MİLYAR DOLAR"

Programda konuşan Ticaret Bakanı Mehmet Muş "1 milyarı aşkın nüfusu 4 trilyon dolar düzeyindeki ekonomik büyüsüyle D-8 ülkeleri muazzam bir ekonomik potansiyeli barındırmakta. Bununla birlikte kuruluşundan bu yana geçen 25 sene içerisinde D-8 olarak sahip olduğumuz bu potansiyeli henüz tam anlamıyla maalesef kullanamadık. 2021 yılı itibariyle D-8 ülkelerinin Türkiye'nin dış ticaret hacmindeki payı yalnızca yüzde 5 civarındadır. Yine 2002’den bu yana ülkemize doğrudan yabancı yatırım girişi 242 milyar dolar düzeyinde gerçekleşmişken aynı dönemde D-8 ülkelerinden Türkiye'ye yapılan toplam yatırım sadece 1,1 milyar dolar düzeyindedir. Aynı dönem itibariyle ülkemizin D-8 ülkelerindeki doğrudan yatırımları 716 milyon dolar miktarına gelmiştir. Dolayısıyla ticaret, yatırımlar ve tedarik zincirleri bağlamında bütünleşme düzeyimizin arzu edilenin oldukça aşağısında olduğunu görüyoruz. Sahip olduğumuz potansiyeli en etkin şekilde kullanacak mekanizmaları devreye almak ulusal ve bölgesel düzeyde kalkınma çabalarımızın ivme kazanması hususunda oldukça önem arz ediyor. Değerli misafirler hepinizin malumu olduğu üzere zorlukları yaşanan dönemden geçiyor dünyamız. Bir tarafta pandemi esnasında ve sonrasında yaşanan tedarik bozulmalar diğer taraftan Ukrayna topraklarındaki, küresel neden olmakta ve büyümenin önünde ciddi bir baskı oluşturmaktadır. Bu fırtınalı dönemde dahi Türkiye stratejik konumu, sağlam ekonomik temelleri ve bilimsel altyapısı ve nitelikli insan kaynağı sayesinde ekonomik büyümesini sürdürmekte ve küresel ekonomi için güvenli liman olma vasfını korumaktadır."

"TÜRKİYE'DEKİ FIRSATLARI DEĞERLENDİRMEYE DAVET EDİYORUM"

Bakan Muş "2021 yılını, yüzde 11’lik büyüme oranıyla kapatan Türkiye, bu yılın ilk çeyreğinde ise yüzde 7,3’lük bir büyüme yakalamıştır. Böylesi bir konjonktürde yakalanan bu büyüme oranlarının Türk ekonomisinin ileriye dönük potansiyelini de ortaya koyması açısından önemli bir gösterge olduğunu düşünüyorum. Ayrıca ilk çeyrekte yakaladığımız bu büyümenin yaklaşık yarısını net ihracattan geldiğini özellikle vurgulamak isterim. Bu açıdan ihracatın Türk ekonomisinin lokomotifi olmayı sürdürdüğünü görüyoruz. Türkiye olarak geçen 225 milyar dolarlık mal ihracatı gerçekleştirdik. Bu yılki hedefimiz ise 250 milyar dolar ve üstü. Bu hedef doğrultusunda emin adımlarla yürüyoruz.  Uluslararası pazarlara her anlamda entegre olmayı başarmış bir ülke olarak ihracatın artan ve çeşitlenen üretim, olduğu kadar yatırım, istihdam ve tüm ülke sathına yayılan refah artışı demek olduğunun bilincindeyiz. Bu vesileyle sizleri küresel tedarik zincirlerinin yeniden oluştuğu ve ülkemizin cazibe merkezi konumunu pekiştirdiği bir dönemde ortak iş birliği girişimleri için Türkiye'deki fırsatları değerlendirmeye davet ediyorum. D-8 üyeleri olarak bölgesel anlamda çok uluslu şirketlerimizin küresel değer zincirleri yoluyla daha fazla bütünleşmeleri, birlik içindeki ekonomik büyümeyi canlandırmak adına hayati öneme sahiptir. Özellikle uzun vadede sağlam bir ekonomik büyüme kaynağı olan doğrudan yabancı sermaye yatırımları bir yandan teknoloji transferine imkan sunarak bilgi ve tecrübenin yayılmasını teşvik ederken diğer yandan verimlilik ve kapasite artışına katkı sunabilecek en etkili araçlardan biri haline gelmiştir. Türkiye bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da D-8 Teşkilatına güçlü desteğini sürdürecektir. Bu anlamda ülkemizin üye devletler ile her alanda iş birliğini arttırmaya hazır olduğunu. Bir kez daha ifade etmek isterim" ifadelerine yer verdi