UN Global Compact, 17 Nisan’da Avrupa Parlamentosu'nda, Avrupa Parlamentosu Üyelerini, Avrupa Komisyonu temsilcilerini, dünyasını ve Avrupa'daki UN Global Compact Yerel Ağlarının Genel Sekreterlerini biraraya getirdiği "UN Global Compact: AB Kurumsal Sürdürülebilirlik ve Rekabet Gücü için Dönüşümün Anahtarı" başlıklı bir konferans düzenledi.

Konferans, Kurumsal Sürdürülebilirlik Durum Tespiti Direktifi (CSDDD) ve Kurumsal Sürdürülebilirlik Raporlama Direktifi (CSRD) gibi yeni düzenlemeler doğrultusunda çalışan şirketleri desteklemek için UN Global Compact ve Yerel Ağlarının Avrupa kurumları ve AB üye devletleriyle birlikte nasıl çalışabileceğine odaklandı. Bu düzenlemelerin, küresel değer zincirleri boyunca sürdürülebilir ve sorumlu kurumsal uygulamaları teşvik etmeyi amaçladığı vurgulandı. UN Global Compact, şirketleri yalnızca uyum standartlarını karşılama değil, aynı zamanda uzun vadeli hedefleri benimseme, etkiyi ve rekabet gücünü artırmaları için destekliyor.

Etkinlikte iş dünyasının sürdürülebilirlik kalkınmaya olan etkisi ve rekabet gücünü artıracak uygulamaları tartışıldı; UN Global Compact’in programları yoluyla iş dünyasının stratejilerini AB gündemiyle uyumlu hale getirmede oynayabileceği önemli rolün altı çizildi. Etkinlikte konuşan Avrupa Parlamentosu Üyesi Samira Rafaela "Son yıllarda Avrupa Birliği, şirketlerin insan hakları ve çevre üzerindeki etkilerini farklı şekillerde ele almayı amaçlayan bir dizi düzenlemeyi uygulamaya koymuştur. UN Global Compact, yasa koyucuların tekliflerinde ve karar alma süreçlerinde yararlanabilecekleri muazzam bir bilgi birikimi ve deneyime sahiptir. Birlikte daha fazlasını yapabiliriz; bilgi ve uzmanlığı aktarmak ve farkındalık yaratmak için çalıştaylar, eğitimler ve kampanyalar düşünebiliriz." dedi.

UN Global Compact Küresel Operasyonlar Lideri Ole Lund Hansen ise "Program portföyü ve AB genelinde sahip olduğumuz güçlü ayak iziyle UN Global Compact'in AB kurumsal sürdürülebilirlik gündeminin gelişmesine önemli bir rol oynayabileceğine inanıyoruz. Şirketler için uyumun ötesine geçerek gerçek bir etki yaratmak ve böylece dayanıklılığı ve rekabetçiliği güçlendirmek önemli."  dedi.

Oturumlarda Avrupa Birliği Kurumsal Sürdürülebilirlik Direktiflerinin şirketlerin rekabetçiliği üzerindeki etkisi; şirketlerin raporlama yükümlülükleri ve iletişim çalışmalarındaki trendler ve sorumluluklar değerlendirildi. Avrupa Birliği Yeşil Mutabakatı kapsamında kurumsal sürdürülebilirlik alanındaki gelişmelerin tartışıldığı son oturuma Koç Holding Sürdürülebilirlik ve Paydaş İlişkileri Müdürü Seda Çınlar katıldı. Çınlar AB sürdürülebilirlik gündeminin Türkiye’deki şirketlerin iş yapış biçimleri ve tedarik zinciri üzerindeki etkileri hakkında görüşlerini paylaştı.  

TUDİP heyeti, Pera Palas Otel'de Demet Sabancı ve annesi Özcan Sabancı ile bir araya geldi TUDİP heyeti, Pera Palas Otel'de Demet Sabancı ve annesi Özcan Sabancı ile bir araya geldi

UN GLOBAL COMPACT TÜRKİYE HAKKINA

UN Global Compact, ilkelerini ve etkileşim platformlarını yerel ölçekte tanıtmak, geliştirmek ve yerel ihtiyaçlara cevap verebilmek amacıyla 69 ülkede Yerel Ağları üzerinden faaliyetlerini sürdürmektedir. Yerel Ağlar, UN Global Compact’in küresel ölçekte yaratılan gündemini ulusal, kültürel ve dilsel farklılıkların olduğu coğrafyalara taşıyarak yerel uygulamalarla yaygınlaştırmaktadır.

UN Global Compact’in Türkiye Yerel Ağı olan UN Global Compact Türkiye, sürdürülebilir kalkınma için sorumluluk alan şirketlerin yanı sıra aralarında sivil toplum kuruluşları, üniversiteler ve belediyelerin de yer aldığı çok paydaşlı üye yapısı ile Türkiye’nin sürdürülebilir kalkınması için bir gelişim, paylaşım ve işbirliği platformu sunmaktadır. UN Global Compact Türkiye gerçekleştirdiği etkinlikler, sunduğu kaynak ve araçlarla üyelerinin sürdürülebilirlik alanında gelişimini desteklerken hem yerelde hem de küresel ölçekte iyi uygulamaların paylaşılması ve işbirliklerinin kurulması için bir buluşma noktası işlevi görmektedir.

2002 yılından bu yana Türkiye’de kurumsal sürdürülebilirlik gündemini belirlemede öncü rol oynayan UN Global Compact Türkiye, 2013 yılında TÜSİAD ve TİSK ortaklığında bir platform larak kurulmuştur. UN Global Compact Türkiye 2023 yılında “Küresel İlkeler Sözleşmesi İmzacıları Derneği” olarak kurulmuştur.

UN Global Compact Türkiye, 415 şirketle Doğu Avrupa, Ortadoğu ve Orta Asya Bölgesi’nde 1., Avrupa’da 8. sıradadır.

Editör: Admin Admin