Gate 27’nin Ayvalık yerleşkesinde konuk sürecini Haziran 2020’de tamamlayan sanatçı ve akademisyen Selçuk Artut, yaratıcı kodlamayla geometrik desenler üretme üzerine çalıştığı projesi için hazırladığı yeni kitabını sanatseverlerle buluşturuyor.

BURAK MERT ÇİLOĞLUGİL - SELÇUK ARTUT - MELİSA SABANCI TAPAN 

MELİSA SABANCI TAPAN KATILIMLI SANATÇI SELÇUK ARTUT YENİ KİTAP TANITIMI

Uluslararası konuk sanatçı programı Gate 27, İstanbul ve Ayvalık’taki yerleşkelerinde konuk sürecine katılan geçmiş konuklarının projelerini desteklemeye devam ediyor. Alp Tuğan ile birlikte kurdukları deneysel müzik grubu RAW ile Gate 27 Ayvalık’taki konuk sürecini Haziran 2020’de tamamlayan Sabancı Üniversitesi Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi, sanatçı Selçuk Artut, yaratıcı kodlama üzerine olan çalışmalarını yeni kitabıyla bir sonraki aşamaya taşıyor.

BURAK MERT ÇİLOĞLUGİL - SELÇUK ARTUT - MELİSA SABANCI TAPAN 

GATE 27’NİN GEÇMİŞ KONUĞU SELÇUK ARTUT, YARATICI KODLAMA ÜZERİNE ELE ALDIĞI YENİ KİTABINDA JENERATİF SANATIN ÇARPICI ÖRNEKLERİNİ BELGELİYOR

 Sanatçının, “Yaratıcı Kodlama ile Geometrik Desenler” (“Geometric Patterns with Creative Coding”) isimli yeni kitabı New York’ta yer alan Apress isimli yayınevi tarafından yayımlandı. Eserlerinde, ses ve görüntü deneyimlerine odaklanan akademisyen ve sanatçı Artut, hazırladığı yedinci kitabında; günümüzde geniş kitlelerce artan bir ilgiyle takip edilen, kendinden üreyen (jeneratif) sanat biçimine alışılagelmişin dışında bir perspektiften bakıyor.

Artut, yeni kitabında batı kültürlerinin hegemonyasındaki sanat tarihi anlayışından uzaklaşarak özellikle doğu coğrafyasında uzunca bir dönem yükselen bir kültürel öğe haline dönüşmüş olan geometri sanatıyla günümüzün “yeni?” medya sanatı arasındaki ilişkileri inceliyor. Sanatçı, geometri sanatında geleneksel olarak yer alan yirmi üç farklı deseni yaratıcı kodlama yöntemleriyle bilişimsel olarak günümüze taşıyor. Artut’un kitabında önerdiği algoritmik yöntemler gelenek ve gelecek arasında gizli kalmış köprüleri görünür hale getiriyor. Amazon üzerinden temin edilebilen ve İngilizce olarak yayınlanan kitap, bu açıdan çarpıcı örnekleri belgeliyor.

Yayımcı‏: ‎ Apress

Yayım tarihi: 13 Temmuz 2023

Dil: ‎ İngilizce

Sayfa Sayısı: ‎ 420 sayfa

ISBN-10: ‎ 1484293886

ISBN-13: ‎ 978-1484293881

Selçuk Artut hakkında

SELÇUK ARTUT HAKKINDA:  

Çalışmaları AKM (Istanbul, 2022), Dystopie Sound Art Festival (Berlin, 2018), Moving Image NY (New York, 2015), Art13 London (Londra, 2013), ICA London (Londra, 2012), Art Hong Kong (Hong Kong, 2011), 10. İstanbul Bienali (İstanbul, 2007) gibi uluslararası etkinliklerde sergilenen ve Artsy, Creative Applications, CoDesign, Visual Complexity, CNN GO gibi mecralarda yer alan Selçuk Artut’un sanatsal araştırmaları ve üretimleri, insan-teknoloji ilişkisinin teorik ve pratik boyutlarına odaklanıyor.

Güncel olarak, Sabancı Üniversitesi’nde Görsel Sanatlar ve Görsel İletişim Tasarımı Programı’nda ses ve etkileşim üzerine dersler veren Artut, 1998 yılından beri üyesi olduğu post-rock avangard müzik grubu Replikas ile birçok albüm çıkardı. 2016 yılında canlı kodlama yöntemi ile işler üreten RAW isimli ses ve görüntü performansı ikilisi grubunu kurdu. Sanatçı, İstanbul ve Berlin’de faaliyet gösteren Zilberman Galeri tarafından temsil ediliyor.

www.selcukartut.com

GATE 27 HAKKINDA

Farklı pratiklerin araştırma ve üretim süreçlerini desteklemek ve disiplinler arası etkileşime zemin yaratmak amacıyla 2019’da kurulmuş bir uluslararası konuk sanatçı programı olan Gate 27, sanatı bir araştırma yöntemi olarak ele alıyor. Sanatçı, araştırmacı ve akademisyenleri, ekoloji, sürdürülebilirlik, erişilebilirlik ve yerel yaratıcı ağlar etrafında bir diyalog kurmak üzere Yeniköy ve Ayvalık’taki mekânlarına davet ediyor. Kamusal programlar ve etkinliklerle yeni iş birliklerinin oluşmasını teşvik ediyor. 

Gate 27, katılımcılara dört ila on iki hafta boyunca fikirlerini üretime dönüştürebilecekleri sakin bir çalışma alanı ve atölye ortamı sağlamakla birlikte araştırmalarını derinleştirebilmeleri için çeşitli kaynaklara ve kişilere ulaşmalarında kolaylaştırıcı rol üstleniyor. Katılımcılar, programda daha önce konuk olmuş sanatçı ve araştırmacılardan oluşan geniş ve devamlı büyüyen bir iletişim ağının parçası oluyor.

Gate 27’nin Danışma Kurulu, bağımsız küratör ve sanat danışmanı Beral Madra, Sakıp Sabancı Müzesi Müdürü Dr. Nazan Ölçer, Sabancı Üniversitesi öğretim üyeleri Doç Dr. Selçuk Artut ve Prof. Dr. Ahu Antmenden oluşuyor. Gate 27’nin konukları, alanında uzman isimlerin danışmanlığından faydalanırken, programın önceki konuklarıyla da bir araya gelerek profesyonel ağlarını genişletebiliyorlar.

Sosyal Ağlarda Gate 27:

Beymen’in “Golden Opulence” sergisi büyük ilgi üzerine 12 Aralık’a kadar uzatıldı! Beymen’in “Golden Opulence” sergisi büyük ilgi üzerine 12 Aralık’a kadar uzatıldı!

www.gate-27.com

Instagram.com/gate.27

Facebook.com/gate.27residency

Twitter.com/gate27_