İstanbul'da düzenlenen forumda bağlantı ile konuşan Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, "Yıllar sonra Rusya'nın Ukrayna'da açtığı savaş bölgemizdeki istikrarın değerinin altını çizdi. Bizim ülkemizde yaşanan saldırganlık küresel suçtur. Gıda krizi tüm dünyanın çektiği bir kriz oldu. Rusya bilinçli olarak ihracat gerçekleştirilmesini yavaşlatıyor" dedi.  Arnavutluk Başbakanı Edi Rama da, "Ukrayna krizi sadece onlarla alakalı değil bu tüm Avrupa Atlantik topluluğuna bir saldırı. Türkiye Avrupa'nın stabilitesi için anahtar rol oynamaktadır" ifadelerini kullandı.  

Bu yıl 6'ncısı düzenlenen TRT World Forum, 35 ülkeden 100'ü aşkın uluslararası tanınırlığa sahip konuşmacının katılımıyla 'Geleceği Şekillendirmek: Belirsizlikler, Gerçekler ve Fırsatlar' temasıyla başladı. Şişli'deki bir otelde gerçekleşen foruma Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katıldı.  

Forumda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanı sıra Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı ile farklı ülkelerden akademisyenler, gazeteciler, politika belirleyicileri ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri yer aldı.  Yarın da sürecek foruma, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski de video bağlantı ile katıldı.  

'RUS YÖNETİCİLERİN TARİHİ HATALARINDAN BİRİ

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski,  "Ukrayna'ya dikkatiniz için teşekkür ederim. Güçlü sıradan bir kelime değil, anahtar kelimedir. Bu Türkiye Ukrayna ve Karadeniz bölgesinin imkanlarını yansıtan kelime. Yıllar sonra Rusya'nın Ukrayna'da açtığı savaş bölgemizdeki istikrarın değerinin altını çizdi. Bu Rus yöneticilerin tarihi hatalarından biri. Sadece Ukrayna ve Karadeniz'in güvenliğinin değil, küresel güvenlik için kritik önem taşıdığını, bizim ülkemizde yaşanan saldırganlık küresel suçtur" dedi. 

'GIDA KRİZİ TÜM DÜNYANIN ÇEKTİĞİ BİR KRİZ OLDU'

Zelenski, "Gıda krizi tüm dünyanın çektiği bir kriz oldu. Bu sene yaşanan gıda krizi bizim küresel pazarımız hemen istikrarsızlaşıyor. Bunu farklı ülkeler hissetti. Bizim cesur askerlerimiz özellikle Rusya'ya karşı savaşan askerlerimiz, diplomasimizin gücü sayesinde 3 limandan ihracatı başlatmayı başardık. Bu yılın temmuz ayından beri 13 milyon tondan fazla tarım ürününü 40 ülkeye ulaştırdık. Küresel pazar bunu hissetti. Bizim gücümüz budur. Ukrayna, Türkiye, Birleşmiş Milletler bizim gücümüz budur. Ortak çabalarımızla açlık tehdidini durduruyoruz. Bölgemizin güvenliğini düşünürken, bölgemizde bunu sağlarken küresel güvenliği sağlamış oluyoruz" ifadelerini kullandı.  

'RUSYA BİLİNÇLİ OLARAK İHRACAT GERÇEKLEŞTİRMESİNİ YAVAŞLATIYOR' 

Zelenski, "Endonezya'da Ukrayna'nın barış formülünü tanıttım. Bu formül Rus saldırganlığına son verebilir. Uluslararası hukukun yerini tesis edebilir. Barış formülümüzün bir unsuru. Biz şu an Ukrayna'dan giden gıda ihracatını destekleyebilirsek, biz en fakir ülkelere yardım etmiş oluruz. Biz 13 milyon tondan fazla tarım ürünlerimizi ihraç ediyoruz ama aslında milyonlarca ton ihraç edebiliriz. İnisiyatife katılan limanlarımız kapasitesinin yüzde 50'sini kullanıyor. Rusya bilinçli olarak ihracat gerçekleştirmesini yavaşlatıyor. Bugün itibariyle yaklaşık 80'den fazla gemi beklemede. Sadece ticaretten bahsetmiyoruz. Bu yüz binlerce insan masalarında eksik yemek alıyor demek oluyor. Söz konusu inisiyatifi hayata geçirirsek, biz Ukrayna barış formülünü hayata geçirmiş oluruz" diye konuştu.  

'ESİR TAKASI İÇİN MİNNETTARIZ'

Zelenski, "Ukrayna Barış Formülü'nün maddelerine göre her devlet ve lider istediği unsuru alabilir. Tüm ortaklarımıza söz konusu barış formülünü hayata geçirmemiz için kendine bir maddeyi seçmeyi teklif ediyorum. Biz de istediğimiz güvenlik mimarisine ulaşmış olacağız. Esirlerimizin serbest bırakılmasını sağlamak. Türkiye ve Recep Tayyip Erdoğan esir takası konusunda epeyce yardımcı oldu. Bunun için de minnettarız. BM anlaşmasının yerine getirilmesini garanti etmek. Her türlü gerginliğin yeniden tırmanmasını önlemek. Ukrayna Barış formülü gayet net. Mayıs ayında tahıl inisiyatifi kapsamında Ukrayna limanları üzerinden tahıl ihracatını başlatmak gibi gerçekçi gelmese de bu da olabilir. Türkiye destekleri için teşekkür ediyorum" dedi.  

ARNAVUTLUK BAŞBAKANI RAMA: 'TÜRKİYE AVRUPA'NIN STABİLİTESİ İÇİN ANAHTAR ROL OYNAMAKTADIR'

Arnavutluk Başbakanı Edi Rama ise yaptığı konuşmada organizasyon için teşekkür ederek, "Ukrayna krizi sadece onlarla alakalı değil bu tüm Avrupa Atlantik topluluğuna bir saldırı. Enerji fiyatı, enerji krizi bunların hepsi bir silah. Bizler Batı Balkanlar'da neredeyse nüfusun yüzde 70'i hala Rusya'nın bir saldırgan olmadığına inanıyor, güvenilir bir lider olduğunu düşünüyorlar. Güçler dengesinin değiştireceğine inanıyorlar. Tüm Avrupalı ve Amerikalı dostlara söylememiz gerekir ki. Batı Balkanlar'da Türkiye dışarıdan birisi değildir. Tarihimizin büyük kısmında ve entegrasyonumuzda da Atlantik topluluğuna bu Türkiye tarihi içine ekleştirilmiştir. Biz Türkiye'nin merkez rolünü unutamayız. Türkiye'nin bölgedeki çatışmayı yatıştırma gayretini unutamayız. Türkiye bir bölgesel güçtür ve bizim bölgemiz için belirleyici bir güçtür. Recep Tayyip Erdoğan olmasaydı Avrupa'nın duvarları dayanamazdı. Bu doğal bir gerçektir. Avrupalı insanların neden mutlu olmadığını, Türkiye'dekilerin neden mutlu olduğunu anlıyorum. Türkiye Avrupa'nın stabilitesi için anahtar rol oynamaktadır. Buradaki sonuçlar, Amerika'da kısıtlı bir stratejik bağlılık var" ifadelerini kullandı.  

ALTUN: 'GAYRETLERİMİZ TÜRKİYE'Yİ DÜNYADA İSTİKRARLAŞTIRICI GÜÇ OLARAK ÖNE ÇIKARMAKTADIR' 

İstikrar içinde yaşamanın toplumlar için hayati ve güç bir mesele haline geldiğini belirten Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Bu noktada Türkiye, son 20 yılda yakaladığı siyasi istikrar, ekonomik güven ve toplumsal huzur sayesinde, insanı merkeze alan dinamik ve çok boyutlu bir dış politika performansı ortaya koyabilmekte, böylelikle sadece kendi haklarını değil dünya barışını da tahkim etmektedir. Ülkemiz, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde milli menfaatlerini tavizsiz şekilde savunurken, bölgesel krizlerin ve küresel ihtilafların çözümüne de katkılar sunmaktadır. Bu gayretlerimiz küresel belirsizlikler çağı olarak nitelenen bu çağda Türkiye'yi tüm dünyada istikrarlaştırıcı bir güç olarak öne çıkarmaktadır" ifadelerini kullandı.  

SOBACI: 'TÜRKİYE DÜNYADAKİ FARKLI SESLERE EV SAHİPLİĞİ YAPIYOR'

TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı, "Covid-19 salgının etkilerini yeni yeni üzerimizden atıyoruz. Bu zorlu sürecin bir sonucu olarak hepimizin kaderinin ortak olduğu gerçeğini bir kez daha idrak ettiğimizi düşünüyorum. Bu vesileyle geleceğe başka perspektiften bakabilecek ve insanlığın yol haritasını sağlam zemine oturtabileceğiz. Daha iyi bir gelecek için mevcut durumu tüm açıklığıyla ortaya koymalı belirsizliği imkana dönüştürme potansiyelini değerlendirmeli ve dünyanın geleceği üzerine hep birlikte düşünmeliyiz. Bugün Türkiye, fikirlere, bakış açılarına ve dünyadaki farklı seslere ev sahipliği yapıyor. Bunun ötesinde Türkiye, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde savaşın yerine barışı, sorunun yerine çözümü koyma ve belirli bir grubun imtiyazı yerine tüm insanların hakkını koruma ilkeleriyle eylemde de taşın altına elini koymaktan çekinmiyor. Ülkemiz pek çok küresel krizin çözümünde rol oynuyor. Tarafları bir araya getiriyor ve diyalog için güvenli liman oluşturuyor. Tahıl krizinde koridor açan, esir mübadelesinde güvence olan, Covid-19 salgınında yardım yapan Türkiye, daha adil bir dünyanın mümkün olduğunu ortaya koyuyor" ifadelerine yer verdi. 

Dışişleri Bakan Çavuşoğlu, Portakezli mevkidaşı Cravinho ile ortak basın toplantısı düzenledi Dışişleri Bakan Çavuşoğlu, Portakezli mevkidaşı Cravinho ile ortak basın toplantısı düzenledi

Sobacı, forumda pek çok konunun masaya yatırılacağını belirtti. Yarın da devam edecek forumda, enerji krizinden küresel göç krizine, gıda güvenliğinden İslamofobiye kadar pek çok konu açık oturum ve yuvarlak masa toplantıları ile masaya yatırılacak.